ADAMED SmartUP - program stypendialny i warsztaty

Prezentuję kolejny program stypendialny, otwierający możliwości rozwoju poprzez bezpłatne warsztaty, indywidualną pomoc edukacyjną, a także wsparcie finansowe. W artykule znajdziecie wszystkie istotne informacje o programie ADAMED SmartUP.

Dla kogo?

Program skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat z całej Polski.

Jakie możliwości daje program ADAMED SmartUP?

  • 50 uczniów wyłonionych na drodze kilkuetapowej rekrutacji ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym, innowacyjnym, dwutygodniowym obozie naukowym, obejmującym wykłady oraz zajęcia praktyczne z różnych dziedzin nauki. W poprzednich edycjach zajęcia dotyczyły m.in. nauki szycia chirurgicznego, konstrukcji samolotu czy programowania robotów. W trakcie obozu przewidziane są również zajęcia integracyjne i wycieczki do placówek naukowych. Uczestnicy mogą również wziąć udział w warsztatach z wystąpień publicznych.
  • 10 uczestników obozu zostaje laureatami nagrody głównej i otrzymuje program indywidualnych konsultacji edukacyjnych. Pozwalają one na uczestnictwo m.in. w dodatkowych zajęciach przedmiotowych, warsztatach czy odbycie staży.
  • Po roku konsultacji 3 najbardziej zaangażowanych laureatów nagrody głównej ma też szansę na zdobycie stypendium finansowego w wysokości 40 tys. zł na dalszy rozwój naukowy.

Poza głównym programem stypendialnym organizowane są również warsztaty naukowe i lekcje pokazowe w szkołach z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Zainteresowani uczniowie mogą też skorzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie online, w tym uzyskać informacje o studiach na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą.

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu stypendialnego ADAMED SmartUP jest kilkuetapowa:

  1. Naukowa gra online – osoby, które zarejestrują się na stronie www.adamedsmartup.pl biorą udział w naukowej grze online, która polega na rozwiązaniu zadań z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Zadania zawieszone są w wirtualnej fabule – w tym roku jest to symulacja ewakuacji ludzkości na Marsa.
  2. Wysyłanie formularza aplikacyjnego – osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w grze otrzymują link do formularza aplikacyjnego, który należy wypełnić. Formularz zawiera takie elementy jak: dane dotyczące edukacji, list motywacyjny, miejsce na załączenie opinii nauczyciela ze szkoły oraz opisanie swoich doświadczeń.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna – po ocenie wysłanych aplikacji przez Radę Naukową programu wybrani uczestnicy zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  4. Obóz naukowy – jest to nagroda dla 50 osób wyłonionych w trakcie rekrutacji. Innowacyjny obóz naukowy organizowany jest w okresie wakacyjnym w Warszawie. Podczas obozu uczestnicy mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce podczas warsztatów i zajęć w laboratoriach. Po jego zakończeniu wybieranych jest 10 laureatów nagrody głównej.

Dodatkowe informacje i podsumowanie

Serdecznie zachęcam do udziału w programie. Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć na stronie organizatora:

Na stronie tej znajdziecie również ciekawe filmy edukacyjne (zakładka Wiedza) oraz ofertę bezpłatnych warsztatów (zakładka Warsztaty) oraz mapę interesujących obiektów naukowych na terenie całej Polski (zakładka Naukowa Mapa Polski).
Poniżej zamieszczam krótki materiał pokazujący działalność Fundacji Adamed i opisany wyżej program:

 

Tak o programie wypowiada się jego uczestnik:
Z udziału w obozie ADAMED SmartUP wyniosłem bardzo dużo wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przeprowadziłem doświadczenia i badania, których w szkole i poza nią nie byłbym w stanie wykonać. Dodatkowo poznałem wiele ciekawych osób, z którymi się zaprzyjaźniłem i umówiłem na wspólne projekty i wyjazdy! Najciekawszymi zajęciami według mnie były te z onkologii, radiologii i wykonywanie własnego doświadczenia z użyciem bakterii. Najmilej zaskoczyły mnie zajęcia z badania pacjenta i diagnozowania chorób – były fantastyczne! – opowiada Antoni Bartkowiak, laureat nagrody głównej 8. edycji programu ADAMED SmartUP.

Jak wziąć udział w 10. edycji programu?

Rejestracja do 10. edycji programu ADAMED SmartUP wystartowała 1 września 2023 r. – formularz online dostępny jest na stronie https://adamedsmartup.pl/edycja/edycja-x/. Po rejestracji można rozpocząć naukową grę online. W tym roku organizator przygotował zupełnie nową grę – bogatą we wciągające zadania naukowe oraz zagadki. Punkty w grze będzie można zdobywać do 15 stycznia 2024 r.