ADAMED SmartUP - program stypendialny i warsztaty

Prezentuję kolejny program stypendialny, otwierający możliwości rozwoju poprzez bezpłatne warsztaty, indywidualną pomoc edukacyjną, a także wsparcie finansowe. W artykule znajdziecie wszystkie istotne informacje o programie ADAMED SmartUP.

Dla kogo?

Program skierowany jest do uczniów w wieku 15-19 lat.

Jakie możliwości daje program ADAMED SmartUP?

  • 50 uczniów wyłonionych na drodze kilkuetapowej rekrutacji ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym, innowacyjnym, dwutygodniowym obozie naukowym obejmującym wykłady oraz zajęcia praktyczne z różnych dziedzin nauki. W poprzednich edycjach zajęcia dotyczyły m.in. nauki szycia chirurgicznego, konstrukcji samolotu, programowania robota, warsztatów kulinarnych i szkolenia z wystąpień publicznych. W trakcie obozu przewidziane są również zajęcia integracyjne i wycieczki do placówek naukowych.
  • 10 uczestników obozu zostaje laureatami nagrody głównej i otrzymuje program indywidualnych konsultacji edukacyjnych. Pozwalają one na uczestnictwo m.in. w dodatkowych zajęciach przedmiotowych, odbycie staży czy pracę w laboratorium.
  • Najbardziej zaangażowani laureaci nagrody głównej mają też szansę na zdobycie stypendium finansowego na dalszy rozwój naukowy.

Poza głównym programem stypendialnym organizowane są również liczne weekendowe warsztaty naukowe z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Przykładowo w trakcie zajęć z zakresu medycyny uczestnicy mogą spotkać się i porozmawiać z lekarzami - praktykami, poznać zasady badania pacjentów, a także spróbować swoich sił w zajęciach praktycznych m.in. z szycia chirurgicznego.

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu stypendialnego jest kilkuetapowa:

  1. Rejestracja on-line - startuje zwykle w okolicach września-października. Rejestracja możliwa jest na stronie organizatora: adamedsmartup.pl.
  2. Gra alternatywnej rzeczywistości - zarejestrowani uczestnicy biorą udział w rekrutacyjnej grze alternatywnej rzeczywistości dostępnej on-line, która polega na rozwiązaniu zadań z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Zadania te zawieszone są w wirtualnej fabule, w której wcielamy się w pewną postać (np. w tegorocznej edycji programu w Rzecznika Uniwersytetu).
  3. Wysyłanie formularza aplikacyjnego - osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w grze otrzymują link do formularza aplikacyjnego, który należy wypełnić. Formularz zawiera takie elementy jak: dane dotyczące edukacji, list motywacyjny, miejsce na załączenie opinii nauczyciela ze szkoły oraz opisanie swoich doświadczeń.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna - po ocenie wysłanych aplikacji przez Radę Naukową programu wybrani uczestnicy zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy.
  5. Obóz naukowy - jest to jednocześnie nagroda dla 50 osób wyłonionych w trakcie rekrutacji, jak również kolejny etap, w trakcie którego aktywność i umiejętności uczestników są oceniane celem wyłonienia 10 laureatów nagrody głównej. Obóz naukowy organizowany jest w okresie wakacyjnym.

Zapisy na pozostałe zajęcia warsztatowe również dostępne są na stronie organizatora, w zakładce Warsztaty. Są one mniej wymagające i polegają np. na napisaniu krótkiego listu motywacyjnego (max. 50 słów).

Dodatkowe informacje i podsumowanie

Serdecznie zachęcam do udziału w programie. Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć na stronie organizatora:

Na stronie tej znajdziecie również ciekawe filmy edukacyjne (zakładka Wiedza) oraz inne bezpłatne programy warsztatowe (zakładka Warsztaty).
Poniżej zamieszczam krótki materiał pokazujący działalność Fundacji Grupy Adamed i opisane wyżej programy: