Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - program pomocy uzdolnionym uczniom

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - logo

Jako były stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci chciałbym gorąco polecić wszystkim zainteresowanym własnym rozwojem aplikację do programu pomocy uzdolnionym, oferowanego przez wspomniany Fundusz. Umożliwia on między innymi udział w darmowych warsztatach pod okiem specjalistów z różnych dziedzin. Poniżej przedstawiam więcej szczegółów na temat rekrutacji do programu oraz możliwości jakie on daje.

Dla kogo?

Program skierowany jest do uczniów w różnym wieku, od szkół podstawowych do średnich. Grupą docelową są osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych lub umiejętności artystycznych. Nie jest konieczne wygrywanie olimpiad czy posiadanie samych szóstek na świadectwach, najważniejsza jest chęć rozwijania swojej pasji naukowej bądź artystycznej.

Jakie możliwości daje program?

Zakwalifikowanie się do programu daje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i obozach naukowych z różnych dziedzin, zgodnie z zainteresowaniem, prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów PAN. Pozwalają one na spotkanie się z ludźmi nauki i sztuki, rozmowę z nimi, poznanie "od kuchni" jak wygląda praca w placówkach badawczych, a także stanowią niepowtarzalną okazję do poznania wielu ludzi o podobnych zainteresowaniach i wymiany doświadczeń. W ofercie programu znajdują się zarówno kilkudniowe warsztaty tematyczne, seminaria, staże badawcze, jak i interdyscyplinarne obozy naukowe. Dla osób o zainteresowaniach artystycznych fundusz organizuje także wystawy i koncerty, na których podopieczni mogą podzielić się swoim talentem.

Fundusz przewiduje również celowaną pomoc finansową na dodatkowy wniosek, celem dofinansowania zakupu pomocy naukowych (np. sprzętu laboratoryjnego, książek), instrumentów muzycznych, dofinansowania udziału w kursach, konferencjach naukowych, a także konkursach, również zagranicznych. Maksymalna do uzyskania kwota stypendium to 3500 zł. Możliwy jest również zwrot kosztów dojazdu na warsztaty. Fundusz nie przyznaje stypendiów o charakterze socjalnym.

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu prowadzona jest online. Podstawowym kryterium ocenianym przy rekrutacji jest list napisany przez kandydata, przedstawiający jego zainteresowania oraz plany rozwoju. Dodatkowo brane są pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, w tym udział w konkursach i olimpiadach, a także listy rekomendacyjne od nauczyciela czy szkoły. Pytania mające pomóc w pisaniu listu oraz szczegółowe zasady rekrutacji opublikowane są na stronie Funduszu. Rekrutacja odbywa się zwykle w okresie maj-czerwiec.

Dodatkowe informacje i podsumowanie

Osobiście serdecznie polecam aplikację do programu. Bardzo dobrze wspominam warsztaty i obozy, w których dane mi było brać udział. Były dla mnie niepowtarzalną możliwością poznania rówieśników o podobnych bądź całkiem różnych zainteresowaniach, wysłuchania i porozmawiania z ludźmi, którzy kształtowali aktualny obraz nauki, również na szczeblu międzynarodowym. Prowadzony przez Fundusz program staży, dający dostęp do pracy w laboratorium daje również możliwość realizacji pracy badawczej pod kątem Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej, którego krajową edycję organizuje właśnie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Funduszu, listy prowadzonych warsztatów, rekrutacji, a także wspomnianego konkursu znajdują się na stronie Funduszu:

Poniżej zamieszczam natomiast krótki materiał opisujący działalność Funduszu.