Kierunki medyczne - rekrutacja 2023/2024

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2023/2024. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2024/2025:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2024/2025.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 25 maja 2023 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji lub spadek pozycji w rankingu Perspektyw, natomiast zieloną czcionką spadek progu lub wzrost pozycji w rankingu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2022/2023.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + (mat_PR lub fiz_PR) + wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat lub fiz W = (biol_PR + chem_PR + wybrany_przedmiot)/3 100 77.67 77.67% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 231 77% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
3 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 306 76.5% Od 24.04.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 11.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 162 81% Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 158 79% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 154 77% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 145 72.5% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(nowo otwierana filia w Bielsku-Białej)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 - - Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR; ponadto w ramach przyjęcia w charakterze żołnierza zawodowego test znajomości języka angielskiego i sprawnościowy W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 236 59% Od 24.04.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PR*1, PP*0,8
300 259 86.3% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 241 80.3% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 6 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 145 72.5% Od 8.05.2023 do 11.07.2023 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub biol_PR) (dwa różne) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 74.5 74.5% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 396 66% Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 138.079 69% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
400 300 75% Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski - 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 149 74.5% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 380 63.3% Od 15.05.2023 do 13.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 150.77 75.4% Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - biol_PP/PR + chem_PP/PR + mat_PP/PR W = biol (PP*0,2 lub PR*0,4) + chem (PP*0,2 lub PR*0,4) + mat (PP*0,1 lub PR*0,2) 100 72 72% Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 147 73.5% Nie później niż 1.06.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Warszawski
(nowo otwierany kierunek)
- j.pol_PP/PR mat_PP/PR + j.ang_PR + biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = j.pol*0,05 + mat*0,15 + j.ang*0,1 + biol*0,4 + chem/fiz*0,3;
PP*0,6, PR*1
100 - - Od 6.06.2023 do 7.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
(nowo otwierany kierunek)
- biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
(nowo otwierany kierunek)
- biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*0,5 + wybrany przedmiot*0,5 100 - - Od 5.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Mazowiecka w Płocku
(nowo otwierany kierunek)
- 2 do wyboru z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = suma punktów z dwóch przedmiotów; PP*0,2 i PR*0,5 dla biol i chem; PP*0,1 i PR*0,4 dla mat i fiz 100 - - Od 26.06.2023 do 14.07.2023 Oczekujemy na opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
(uczelnia niepubliczna)
- 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 15.05.2023 do 31.08.2023 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
(uczelnia niepubliczna)
- biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,2; PR*2
600 - - Od 24.04.2023 do 19.07.2023
Ogłoszenie wyników 21.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 225.8 75.3% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 80.50 80.5% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 10 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 300 75% Od 24.04.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 11.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 155 77.5% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PR*1, PP*0,8
300 252 84% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 150 75% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 160 80% Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 239 79.7% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 146 73% Od 8.05.2023 do 11.07.2023 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 145 72.5% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 57.50 57.5% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 104 34.7% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 60 30% Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 71 35.5% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 150 37.5% Od 24.04.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 11.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 chem_PP/PR lub biol_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot; PP*1, PR*2 200 30 30% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
dla mat_PP*0,5
200 61 30.5% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 76 19% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 25 12.5% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 61.4 20.3% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 11 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 60 30% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 - - Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 58.50 58.5% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 300 128.5 42.8% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 65 32.5% Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
dla mat_PP*0,5
200 61.5 30.8% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 122 30.5% Od 24.04.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 11.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat PR lub PP W = wybrany przedmiot PR*2 / PP*1 200 30 15% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot 100 4 4% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 102 25.5% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot; PR*1, PP*0,6 100 24 24% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 11 chem_PP/PR + (biol_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PP/PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 36 18% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 75 37.5% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 przedmioty spośród j.obcy, j.pol, biol, chem, fiz, mat, geogr, inf W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 3.04.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 63 63% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 156 45.9% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 113 28.3% Od 24.04.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 86 43% Od 15.05.2023 do 19.07.2023
Ogłoszenie wyników 25.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 58 29% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 27 27% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 1 przedmiot do wyboru z: biol_PP/PR, chem_PP/PR, mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przemiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 40 40% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
150 111 37% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 7 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 30 30% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 146 36.5% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 15 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 25.2 25.2% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 14 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 57.4 28.7% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 13 biol + (chem lub fiz lub mat lub geogr); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 19 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 19.06.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 20 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel punktowych 72 - - Od 9.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 17 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 5.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego 22 j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2023 do 13.07.2023
Ogłoszenie wyników 28.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 9 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 3.04.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - j.obcy nowoż. PP/PR + (mat lub biol lub chem lub fiz lub geogr lub inf; PP/PR) W = j.obcy nowoż. (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,3 lub PR*0,6) 100 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 15 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 20 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym. 60 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - (j.polski lub mat) + j.obcy + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos); PP/PR; matematyka uwzględniana tylko raz W = (j.polski lub mat)*0,3 + j.obcy*0,2 + wybrany_przedmiot*0,5
PP*1, PR*2
200 - - Nie później niż 1.06.2023 Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 145.2 42.7% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 63 63% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 141 35.3% Od 24.04.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 113 56.5% Od 15.05.2023 do 19.07.2023
Ogłoszenie wyników 25.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 66 33% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 22 22% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 1 przedmiot do wyboru z: biol_PP/PR, chem_PP/PR, mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 38 38% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
150 60 20% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 7 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 27 27% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 136 34% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 28 28% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 24.1 12.1% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 13 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski 14 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 19.06.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 14 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym. 60 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 13 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 90 90% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 12 j. obcy nowoż._PP + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż._PP + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 104 30.6% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
+ egzamin z pływania (bez punktów do rekrutacji)
+ ew. dodatkowe 20 pkt za zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych/instruktorów/zaświadczenie o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR
220 161 73.2% Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Egzamin z pływania 13-14.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PR W = biol_PR 100 52 52% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 90 45% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 14 biol_PP/PR + (fiz lub mat lub chem; PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 174 43.5% Od 24.04.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 11.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 19 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 69 46% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 63 31.5% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 17 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 20 20% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 21 biol_PR + (j.obcy_ustny/pisemny lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 224 56% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 45 45% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 26.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 3 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników matur obliczanych na podstawie tabel punktowych (72 pkt) + wynik egzaminu sprawnościowego (40 pkt) 112 - - Od 9.05.2023 do 4.07.2023
Egzamin sprawnościowy 10-13.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 20 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 94.2 47.1% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 3 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2023 - do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 10.03.2023
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 6 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR lub geogr_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 1.06.2023 do 17.07.2023
Ogłoszenie wyników 24.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 15 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 3 najwyższe wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 286 63.6% Od 10.05.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 24 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 19.06.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2023 do 13.07.2023
Ogłoszenie wyników 28.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 27 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 2 j. polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR; (+ ew. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) W = suma punktów z 3 przedmiotów zgodnie z przelicznikiem dostępnym w uchwale rekrutacyjnej - max 72 pkt (+ 10 pkt dodatkowo za kwalifikacje zawodowe) 82 - - Od 18.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Zobacz opinie
Politechnika Opolska 16 j.obcy + 2 do wyboru z biol, chem, fiz, j.polski; PP lub PR W = j.obcy + przediot_1 + przedmiot_2;
PP*1 PR*2 (lub suma PP+PR jeżeli zdawany na dwóch poziomach)
600 - - Od 1.05.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 18 j.polski + j.obcy + (biol lub chem lub fiz lub mat lub geogr); PP/PR W = (j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot)/3
PP*1, PR*2
200 - - Nie później niż 1.06.2023 Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 28 (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy; PP lub PR W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym. 24 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat lub hist lub wos; PP/PR)
kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN
W = j.obcy nowoż._PP*0,2 + j.obcy nowoż._PR*0,3 + wybrany przedmiot_PP*0,2 + wybrany przedmiot_PR*0,3
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 68 68% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) + egzamin z pływania (bez dodatkowych punktów) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 87 43.5% Od 15.05.2023 do 19.07.2023
Egzamin z pływania 24.07.2023
Ogłoszenie wyników 25.07.2023
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 j. obcy nowoż._PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) W = j. obcy nowoż._PP + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz; wos*1) 240 120.8 50.3% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 22 22% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 24 12% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 195 24.4% Od 24.04.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 31 20.7% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 72 72% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 12 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 130 32.5% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 7 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 27 27% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 19 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 15 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + biol*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 19.06.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 17 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 32.5 16.3% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 11 (biol_PP/PR lub mat_PP) + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PR lub mat_PP); mat_PP może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 16 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 5.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 13 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 13 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski, inf lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 3.04.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 18 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym. 60 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie(ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore) - dowolny przedmiot PP/PR + egzamin sprawnościowy W = wybrany przedmiot + wynik egzaminu sprawnościowego (max. 20 pkt)
PP*0,8 lub PR*1
120 - - Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ratownictwo-medyczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 44 44% Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 45 45% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 20.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 7 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 30 30% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 40 40% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 13 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub inf W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 133.2 22.2% Od 8.05.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 13.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 48 24% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 24 12% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 17 j.obcy (pisemny lub ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = (j.obcy + wybrany_przedmiot*4)/5;
PR*1 lub PP*0,7
100 - - Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 15 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 40 26.7% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 18 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf, j.pol lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 3.04.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem_PR*1,4 lub biol/fiz*1 lub mat_PP*0,7 lub mat_PR*1) + przedmiot_dodatkowy*1 340 173 50.9% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 273 34.1% Od 24.04.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 7.06.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 136 68% Od 15.05.2023 do 19.07.2023
Ogłoszenie wyników 25.07.2023
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 42 42% Od 8.05.2023 do 18.07.2023 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat, chem, fiz; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 130 32.5% Od 1.06.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 13 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 21.6 21.6% Od 5.06.2023 do 10.07.2027
Ogłoszenie wyników 17.07.2027
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 16 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 12 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR lub geogr_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 1.06.2023 do 17.07.2023
Ogłoszenie wyników 24.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 44.85 22.4% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 19.06.2023 do 14.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 20.04.2023 do 11.07.2023
Ogłoszenie wyników 19.07.2023
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy; PP lub PR W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym. 60 - - Od 8.05.2023 do 30.06.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 19 (j.polski lub mat) + j.obcy + (biol lub chem lub mat lub inf); PP/PR; matematyka uwzględniana tylko raz W = (j.polski lub mat)*0,3 + j.obcy*0,2 + wybrany_przedmiot*0,5
PP*1, PR*2
200 - - Nie później niż 1.06.2023 Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2022 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2022)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, fiz_PR, filoz_PR, geogr_PR, hist_PR, inf_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR, j.pol_PR W = wybrany przedmiot 100 48 48 Od 01.06.2023 do 9.07.2023
Ogłoszenie wyników: 17.07.2023
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem/biol_PR*1 lub fiz_PR*1,4 lub mat_PP*0,98 lub mat_PR*1,4) + (hist/geogr/wos_PR*1,4 lub inny_przedmiot_dodatkowy_PR*1 380 80.4 21.2% Od 08.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 144 18% Od 24.04.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 24 12% Od 4.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników: 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 75 37.5% Od 15.05.2023 do 19.07.2023
Ogłoszenie wyników 25.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 8 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci 0% Od 8.05.2023 do 30.06.2023
Ogłoszenie wyników do 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 110 36.7% Od 28.04.2023 do 12.07.2023 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 12 załącznika do uchwały rekrutacyjnej.
200 96 48% Od 22.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 14.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 55.05 27.5% Od 1.06.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 11 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 29.05.2023 do 20.07.2023
Ogłoszenie wyników od 24.07.2023
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 9 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 8.05.2023 do 12.07.2023
Ogłoszenie wyników 18.07.2023
Oczekujemy na opinie

[1] - https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; filoz - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Donia497

Super! Dziękuję

Obrazek użytkownika Agnieszka.

Progi do Kielc na lekarski są poprawne? Na moim koncie w systemie rekrutacyjnym widnieje informacja, że ilość punktów ostatniego przyjętego kandydata to 138.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dziękuję za wiadomość. Nie wszystkie uczelnie udostępniają oficjalne progi publicznie. Próg do Kielc powstał na podstawie spisanych progów od uczestników rekrutacji, więc mógł być nieprecyzyjny. Poprawiłem wartość w tabeli po potwierdzeniu jej również w innym źródle.

Obrazek użytkownika torkiw

jak będą wyglądały progi w tym roku? słyszałem, że mają zwiększyć limit miejsc na medycynę. myślicie, że z tego powodu progi będą porównywalne do poprzednich lat czy drastycznie spadną/wzrosną? matura moim zdaniem minimalnie prostsza była rok temu, przynajmniej jeśli chodzi o matematykę i biologię, więc idąc tym tropem progi powinny być troszkę niższe + ten zwiększony limit

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Trudno na tym etapie w sposób wiarygodny przewidywać progi. Owszem, ogólny limit miejsc na medycynę wzrósł w stosunku do poprzedniego roku akademickiego, ale głównie ze względu na otwarcie kierunku lekarskiego na kolejnych uczelniach. Na dotychczas funkcjonujących uczelniach limit pozostał w większości przypadków taki sam. Nie wiadomo jaka będzie jakość nauczania na tych nowo otwieranych kierunkach, istnieją obawy środowiska, że jakość nauczania będzie tam niska.

Nie sądzę, aby powstanie nowych miejsc miało znaczący wpływ na progi na najbardziej obleganych uczelniach - prawdopodobnie tylko nieliczne osoby ad hoc i bez próby rekrutacji zrezygnują ze znanych uczelni na rzecz nowo otwieranych lokacji. Są to jednak tylko moje gdybania, trzeba będzie po prostu poczekać na wyniki tegorocznej rekrutacji :)