Kierunki medyczne - rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016

Czas na tegoroczne zestawienie rekrutacyjne dla kierunków medycznych. Przedstawiam zebrane wymagania rekrutacyjne, progi, miejsce w rankingu uczelni oraz inne informacje dla 10 kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia, analityka medyczna oraz dietetyka.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych, tzw. "nowej matury" oraz rekrutacji na rok akademicki 2016/2017. Zebrane dane są aktualne na maj 2016.

Uwaga, dostępne jest nowe zestawienie dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Polecam posługiwanie się linkami zawartymi w tabelach w celu oceny aktualności informacji, jak również ich uzupełnienia, gdyż ze względu na objętość tabel nie uwzględniłem w nich wszystkich zawiłości związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na poszczególnych uczelniach. W opracowaniu posłużyłem się skrótami, które zostały objaśnione w komentarzach do nagłówków kolumn (widoczne po najechaniu kursorem) oraz na dole każdej z tabel. Warto również zauważyć, że przedstawione wartości procentowe progów przy większości przeliczników odpowiadają minimalnemu, średniemu wynikowi jaki należałoby otrzymać z każdego przedmiotu wymaganego na maturze (przy założeniu zdawania wszystkich wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, jeżeli przelicznik uwzględnia różnice w punktacji między poziomami). Kliknięcie na nagłówek tabeli aktywuje sortowanie wg danych w tej kolumnie. Myślę, że to powinno znacznie ułatwić ocenę progów na dany kierunek.

Tworząc to zestawienie zauważyłem również pewne zmiany w warunkach rekrutacji jakie pojawiły się w stosunku do poprzedniego roku, w związku z czym sugeruję ostrożną interpretację zeszłorocznych progów punktowych. W celu oceny zmian polecam zapoznanie się z analogicznym zestawieniem z zeszłego roku: Kierunki medyczne - rekrutacja 2015/2016.

Zwracam również uwagę, że próg podany przy kierunku lekarskim w Uniwersytecie Zielonogórskim był wyliczany z użyciem wyników matur w centylach, w związku z czym nie da się go w prosty sposób odnieść do pozostałych.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR)

W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3

100

80

80%

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7)

300

243.6

81.2%

Od 4.05.2016 do 7.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

344

86%

Od 25.04.2016 do 1.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

176

88%

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 12.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

174

87%

Od 02.05.2016 do 08.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

271

90.3%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 11.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

168

84%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

172

86%

Od 05.05.2016 do 07.07.2016

Ogłoszenie wyników: 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

171

85.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

171

85.5%

Od 16.05.2016 do 08.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR*0,55 + X*0,45

gdzie X - chem_PR lub fiz_PR

100

84.3

84.3%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12

biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR

W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy

PP*1; PR*2

600

456

76%

Od 7.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

167

83.5%

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Rzeszowski

-

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

200

170

85%

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Zielonogórski

-

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

181*

90.5%

Od 20.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 19.07.2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna)

-

biol_PP/PR + chem_PP/PR + rozmowa kwalifikacyjna

W = biol + chem i wynik rozmowy kwalifikacyjnej

200

-

-

Od 16.05.2016 do 25.09.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunki-lekarskie

*Próg uzyskany przy przeliczaniu wyników w centylach, nie da się go odnieść w prosty sposób do pozostałych (zeszłoroczny próg Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Próg na wydziale wojskowo-lekarskim w Łodzi wyniósł 336 (84%).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7)

300

235.6

78.5%

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR)

W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3

100

74.7

74.7%

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

170

85%

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 12.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

336

84%

Od 25.04.2016 do 1.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

5

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR)

W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot_PP/PR

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

265

88.3%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 11.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

165

82.5%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

7

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

169

84.5%

Od 02.05.2016 do 08.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

165

82.5%

Od 05.05.2016 do 07.07.2016

Ogłoszenie wyników: 13.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

165

82.5%

Od 16.05.2016 do 08.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

165

82.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunki-dentystyczne

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

chem_PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR)

W = (chem_PR + wybrany_przedmiot_PR)/2

100

77.5

77.5%

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + mat_PP

W = biol_PR + chem_PR + mat_PP*0,25

225

170

75.6%

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

chem_PR + (biol_PR lub mat_PR)

W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2

400

286

71.5%

Od 25.04.2016 do 1.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

141

70.5%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 11.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

143

71.5%

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 11.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6

chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR)

W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot

PP*1; PR*2

400

278

69.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = chem_PR + wybrany przedmiot

200

142

71%

Od 05.05.2016 do 07.07.2016

Ogłoszenie wyników: 13.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

141

70.5%

Od 02.05.2016 do 08.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9

(biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne)

W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2

200

140

70%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

(biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = przedmiot 1 + przedmiot 2

Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6

200

143

71.5%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni

Pozycja wg rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = (biol_PR + wybrany_przedmiot_PR)/2

100

71.5

71.5%

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + mat_PP

W = biol_PR + chem_PR + mat_PP*0,25

225

160.5

71.3%

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

139

69.5%

Od 9.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 11.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR

W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2

400

250

62.5%

Od 25.04.2016 do 1.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

(biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne)

W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2

200

136

68%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

134

67%

Od 02.05.2016 do 08.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

200

90

45%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PP*1; PR*2

400

246

61.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

124

62%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 11.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR

W = wybrany przedmiot_PR

100

57

57%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

93

46.5%

Od 16.05.2016 do 11.08.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR

W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy

300

-

-

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

3

biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

80

40%

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR)

W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PP*1; PR*2

400

125

31.3%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

80

40%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol_PP/PR

W = biol_PP/PR

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

33

33%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7

(j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR

W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1

250

32

21.3%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

115

28.8%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 16.05.2016 do 11.08.2016

Akademia Pomorska w Słupsku

11

j.pol_PP

W = j.pol_PP

100

-

-

Od 24.06.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

12

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

36

36%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny

Suma wyników z 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 7.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Rzeszowski

14

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

15

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + test predyspozycji osobowościowych

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4

72

29

40.3%

Od 12.04.2016 do 5.07.2016

Ogłoszenie wyników: 12.07.2016

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

16

j.nowoż + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR

W = j.nowoż*4 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

1000

-

-

Od 6.06.2016 do 12.07.2016

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

16

j.nowoż + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR

W = j.nowoż*0,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

300

-

-

Od 16.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

16

j.polski + (biol lub chem) (brak info o poziomie)

W = j.polski + wybrany przedmiot?

200

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Zielonogórski

16

j.polski_PP/PR + j. nowożytny_PP/PR + wybrany przedmiot_PP/PR

W = j.polski_PP*0,20 + j.polski_PR*0,20 + j. nowożytny_PP*0,15 + j.nowożytny_PR*0,15 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,15

Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.

100

-

-

Od 20.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 19.07.2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16

Wstęp na studia wolny, uczelnia niepubliczna

-

-

-

-

Od 16.05.2016 do 30.09.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo-i-poloznictwo

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni

Pozycja wg rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR

W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy

300

-

-

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

3

biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

102.2

51.1%

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR)

W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PP*1; PR*2

400

115

28.8%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

5

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

84

42%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol_PP/PR

W = biol_PP/PR

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

33

33%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7

(j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR

W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1

250

34

22.7%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

138

34.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 16.05.2016 do 11.08.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

28.8

28.8%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Uniwersytet Rzeszowski

12

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13

j.polski + (biol lub chem) (brak info o poziomie)

W = j.polski + wybrany przedmiot?

200

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo-i-poloznictwo

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j. obcy nowoż. (ustny) + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR)

W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PR + przedmiot dodatkowy

300

-

-

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PR

W = biol_PR

100

-

-

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR)

W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

400

148

37%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

48

32%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

121

60.5%

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

110

55%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

174

43.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

66

66%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

45

45%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

11

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt) + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt)

112

65

60.7%

Od 12.04.2016 do 20.06.2016

Egzamin sprawnościowy 27, 28, 29.06.2016

Ogłoszenie wyników: 12.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

45

45%

Od 16.05.2016 do 08.07.2016

Uniwersytet Rzeszowski

13

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,7

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski + wybrany przedmiot?

200

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

15

Wstęp na studia wolny, uczelnia niepubliczna

-

-

-

-

Od 16.05.2016 do 30.09.2016

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

16

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1

150

84

56%

Od 16.06.2016

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

17

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1

150

-

-

Od 1.06.2016 do 3.07.2016

Ogłoszenie wyników do 18.07.2016

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

18

Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

-

-

-

-

Od 11.04.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników 1.08.2016

Akademia Pomorska w Słupsku

19

j.pol_PP + test sprawnościowy

W = j.pol_PP + test sprawnościowy

100

-

-

Od 24.06.2016 do 15.07.2016

Test sprawnościowy 19-20.07.2016

Ogłoszenie wyników 22.07.2016

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

19

j.nowoż + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR

W = j.nowoż*0,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

300

-

-

Od 16.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni

Pozycja wg rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j. obcy nowoż. (ustny) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy

W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy + egzamin sprawnościowy (max 100 pkt)

300

-

-

Od 4.05.2016 do 5.07.2016

Egzamin sprawnościowy 7-8.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 09.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

800

160

20%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

30

20%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

83.8

41.9%

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Egzamin z pływania 22.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

64

32%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) + egzamin sprawnościowy

W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + egzamin sprawnościowy (max. 30pkt)

PP*1; PR*2

430

53

12.3%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Egzamin sprawnościowy 23.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

50

50%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

20.4

20.4%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 16.05.2016 do 11.08.2016

Uniwersytet Rzeszowski

12

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski + wybrany przedmiot?

200

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

14

Wstęp na studia wolny, uczelnia niepubliczna

-

-

-

-

Od 15.05.2016 do 30.09.2016

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny

Suma wyników z 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 7.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

16

j.nowoż + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR

W = j.nowoż*4 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

1000

-

-

Od 6.06.2016 do 12.07.2016

Akademia Pomorska w Słupsku

17

test sprawnościowy (na sali gimnastycznej i pływalni)

W = test sprawnościowy

100

-

-

Od 24.06.2016 do 15.07.2016

Test sprawnościowy 19-20.07.2016

Ogłoszenie wyników 22.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

biol lub chem

W = biol lub chem

PR*1; PP*0,7

100

65

65%

Od 1.06.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2

j. pol + j.obcy nowoż + (biol lub chem lub fiz lub mat) - dane na 2015

W = j.pol*0,1 + j.obcy + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8

100

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

3

biol lub chem lub fiz lub mat - dane na 2015

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7

100

-

-

Do 11.07.2016

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat

W = suma 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 7.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

5

j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR)

W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR + przedmiot dodatkowy

300

-

-

Od 4.05.2016 do 8.07.2016

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

6

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7

j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr

W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2

600

-

-

Od 16.05.2016 do 5.07.2016

Ogłoszenie wyników 8.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8

biol_PR + chem_PP/PR

W = biol_PR + chem_PP

PR na PP z chemii przeliczany wg. załącznika 1

200

-

-

Od 9.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 12.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR)

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR

PR*2; PP*1

800

338

42.3%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10

biol_PP/PR lub chem_PP/PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

55

55%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

11

dwa do wyboru z biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

137

68.5%

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

200

94

47%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

13

2 z pośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy

W = suma 2 wybranych przedmiotów

PP*1; PR*2

400

-

-

Od 01.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 15.07.2016

Uniwersytet Rzeszowski

14

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

210

52.5%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.06.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

52

34.7%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

17

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

42

42%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 16.05.2016 do 08.07.2016

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

17

Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

-

-

-

-

Od 11.04.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników 1.07.2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

17

Wstęp na studia wolny, uczelnia niepubliczna

-

-

-

-

Od 16.05.2016 do 30.09.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu 2015 [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2015)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

2 z biol lub mat lub wos (PP lub PR)

W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/3

PR*1; PP*0,5; dla mat dodatkowo mnożnik 2

100

-

-

Od 24.05.2016 do 06.07.2016

Ogłoszenie wyników: 14.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PR)

W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy

300

-

-

Od 04.05.2016 do 8.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR

W = wybrany przedmiot PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

9.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników do 12.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

800

133

16.6%

Od 25.04.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 26.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

(j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR

W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1

250

30

20%

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Od 30.05.2016 do 7.07.2016

Gdański Uniwersytet Medyczny

6

dwa do wyboru z biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR

W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2

PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)

200

-

-

Od 02.05.2016 do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

30

15%

Od 05.05.2016 do 12.07.2016

Ogłoszenie wyników: 19.07.2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

60

15%

Od 25.04.2016 do 17.06.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9

biol_PP/PR + j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy)

W = biol_PP + wybrany język

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli załącznika 1.

200

65

32.5%

Od 23.05.2016 do 22.06.2016

Ogłoszenie wyników 12.07.2016

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, wos, j.pol, hist, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

29.4

29.4%

Od 25.04.2016 do 10.07.2016

Ogłoszenie wyników 14.07.2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11

biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 16.05.2016 do 11.08.2016

Uniwersytet Rzeszowski

12

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Od 6.06.2016 do 8.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Uniwersytet Szczeciński

13

(j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub wos lub geogr lub mat)

W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1)

100

-

-

Od 8.06.2016 do 18.07.2016

Ogłoszenie wyników 22.07.2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń)

W = j.polski + wybrany przedmiot?

200

-

-

Od 1.06.2016 do 11.07.2016

Ogłoszenie wyników 13.07.2016

Akademia Pomorska w Słupsku

15

j.pol_PP

W = j.pol_PP

100

-

-

Do 15.07.2016

Ogłoszenie wyników 20.07.2016


[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)