Kierunki medyczne - rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja na kierunki medyczne

Podobnie jak w poprzednim roku, również i w tym publikuję zestawienie wymagań rekrutacyjnych, progów i innych wybranych informacji związanych z rekrutacją na kierunki takie jak: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia, analitykę medyczna oraz dietetyka. Tabele, które przygotowałem uwzględniają również miejsce uczelni w aktualnym rankingu magazynu "Perspektywy".

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą tylko studiów stacjonarnych, tzw. "nowej matury" oraz rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. Zebrane dane są aktualne na maj 2015r. Polecam posługiwanie się linkami zawartymi w tabelach w celu oceny aktualności informacji, jak również ich uzupełnienia, gdyż ze względu na objętość tabel nie uwzględniłem w nich wszystkich zawiłości związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na poszczególnych uczelniach. W tabelach posłużyłem się skrótami, które zostały objaśnione w komentarzach do nagłówków kolumn oraz na dole każdej z nich. Warto również zauważyć, że przedstawione wartości procentowe progów przy większości przeliczników odpowiadają minimalnemu, średniemu wynikowi jaki należałoby otrzymać z każdego przedmiotu wymaganego na maturze (przy założeniu zdawania wszystkich wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, jeżeli przelicznik uwzględnia różnice w punktacji między poziomami). Myślę, że to powinno znacznie ułatwić orientację w trudności dostania się na dany kierunek.

Tworząc to zestawienie zauważyłem również sporo zmian warunkach rekrutacji jakie pojawiły się w stosunku do poprzedniego roku, w związku z czym sugeruję ostrożną interpretację zeszłorocznych progów punktowych. W celu oceny zmian polecam zapoznanie się z analogicznym zestawieniem z zeszłego roku: Kierunki medyczne - rekrutacja 2014/2015

Dostępne jest już także zestawienie na rok 2016/2017 (z progami z 2015 r.).

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7)

300

267

89%

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR)

W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3

100

90

90%

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

168

84%

Od 1.05.2015 do 21.06.2015

Ogłoszenie wyników: 10.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

338

85%

Od 25.04.2015 do 26.06.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

172

86%

Od 01.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 10.07.2015r

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

6

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

167

84%

Od 05.05.2015 do 03.07.2015

Ogłoszenie wyników: 09.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

7

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

165

83%

Od 25.05.2015 do 3.07.2015

Ogłoszenie wyników 10.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

264

88%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 8.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

164

82%

Od 18.05.2015 do 6.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

169

85%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR*0,55 + X*0,45

gdzie X - chem_PR lub fiz_PR

100

83.05

83%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12

biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR

W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy

PP*1; PR*2

600

446

74%

Od 8.06.2015 do 6.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=36

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR)

W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3

100

87.67

88%

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat)

W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7)

300

260

87%

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

200

165

83%

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 10.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

4

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

165

83%

Od 1.05.2015 do 21.06.2015

Ogłoszenie wyników 10.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

5

biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR)

W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot_PP/PR

Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

300

261

87%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 8.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6

2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR

W = X*2 + Y*2

gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów

400

326

82%

Od 25.04.2015 do 26.06.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

85 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

159

80%

Od 18.05.2015 do 6.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

200

163

82%

Od 05.05.2015 do 03.07.2015

Ogłoszenie wyników: 09.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

163

82%

Od 25.05.2015 do 3.07.2015

Ogłoszenie wyników 10.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

163

82%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=41

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

75

75%

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + mat_PP

W = biol_PR + chem_PR + mat_PP*0,25

225

168.5

75%

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR*2 + chem_PR*2

400

274

69%

Od 25.04.2015 do 26.06.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

135

68%

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 10.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot PR

200

135

68%

Od 25.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

138

69%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 8.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

136

68%

Od 05.05.2015 do 03.07.2015

Ogłoszenie wyników: 09.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

140

70%

Od 1.05.2015 do 21.06.2015

Ogłoszenie wyników: 10.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR)

W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot

PP*1; PR*2

400

135

68%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

10

(biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = przedmiot 1 + przedmiot 2

Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6

200

137

69%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=37

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy (PP lub PR)

W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR)

W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PP*1; PR*2

400

70

35%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

71.4

36%

Od 01.05.2015 do 07.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PP/PR

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

76

38%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol_PP/PR

W = biol_PP/PR

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

36

36%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 18.05.2015 do 17.08.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

135

45%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

33.6

34%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + test predyspozycji osobowościowych

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4

72

33

44%

Od 14.04.2015 do 2.07.2015

Ogłoszenie wyników: 08.07.2015

85 zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny

Suma wyników z 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 8.06.2015 do 6.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Rzeszowski

14

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń) - informacje z 2014r, brak nowych

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy (PP lub PR)

W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

234

69%

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR)

W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PP*1; PR*2

400

50

25%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

88

44%

Od 01.05.2015 do 07.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PP/PR

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30%, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

70

35%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol_PP/PR

W = biol_PP/PR

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

40

40%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 18.05.2015 do 17.08.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

134

45%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

26.4

26%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Uniwersytet Rzeszowski

12

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń) - informacje na 2014r, nowych nie podano

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos - PP lub PR) + egzamin sprawnościowy

W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy + egzamin sprawnościowy (max 100 pkt)

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Egzamin sprawnościowy 8-9.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

100 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

800

90

23%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PP/PR

W = biol_PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + egzamin sprawnościowy (na zaliczenie, bez pkt)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

84

35%

Od 01.05.2015 do 07.07.2015

Egzamin z pływania: 15.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

100 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PP/PR

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30%, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 3.07.2015

Ogłoszenie wyników 10.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

68

34%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

54

54%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 18.05.2015 do 17.08.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) + egzamin sprawnościowy

W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + egzamin sprawnościowy (max. 30pkt)

PP*1; PR*2

430

98

30%

Od 25.05.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

25.2

25%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12

3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny + egzamin sprawnościowy

Suma wyników z 3 przedmiotów + wymagane zaliczenie egzaminu sprawnościowego

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 8.06.2015 do 6.07.2015

Egzamin sprawnościowy 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Rzeszowski

13

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń) - informacje na 2014r, nowych nie podano

W = j.polski + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

400

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol + j. pol (PP lub PR)

W = (biol*2 + j.pol)/3

PR*1; PP*0,5

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j. obcy nowoż. (ustny) + biol_PP + (fiz lub chem lub mat - PP lub PR)

W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PP + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR)

W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

400

152

38%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR

W = biol_PR

100

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + egzamin sprawnościowy (na zaliczenie, bez pkt)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

151

63%

Od 01.05.2015 do 07.07.2015

Egzamin z umiejętności pływackich 14.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

100 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PP/PR

W = biol PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

100

50%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

60

60%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

43

43%

Od 18.05.2015 do 6.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

165

55%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

44.4

44%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12

3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy

Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt)+ egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt)

112

66

59%

Od 14.04.2015 do 18.06.2015

Egzamin sprawnościowy 24, 25, 26.06.2015

Ogłoszenie wyników: 08.07.2015

100 zł

Uniwersytet Rzeszowski

13

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,7

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń) - informacje z 2014r, nowych nie podano

W = j.polski*1,5 + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

500

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

15

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1

150

-

-

Od 1.06.2015 do 1.07.2015

Ogłoszenie wyników 3.07.2015

100 zł

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

16

j.obcy_PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR)

W =j.obcy + wybrany przedmiot

PP*1; PR*1,5

300

-

-

Od 20.04.2015 do 21.07.2015

Od 20.04.2015 do 21.07.2015

Jeszcze nie podano

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

17

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1

150

85.5

57%

Jeszcze nie ogłoszone

85 zł


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

2 z biol lub mat lub wos (PP lub PR)

W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/3

PR*1; PP*0,5; dla mat dodatkowo mnożnik 2

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PP lub PR)

W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

800

62

16%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR

W = wybrany przedmiot PP

Przelicznik PR na PP wg. załącznika nr. 1 (na końcu dokumentu)

100

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

Kierunek nieuruchomiony w roku 2014

-

Od 01.05.2015 do 07.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol lub chem lub mat lub fiz lub wos; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 10.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol lub chem lub fiz, mat lub wos; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1

200

30

15%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol_PP/PR + j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy)

W = biol_PP + wybrany język

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli załącznika 1.

200

77

39%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 18.05.2015 do 17.08.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

68

23%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, wos, j.pol, hist, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

25.2

25%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł

Uniwersytet Szczeciński

12

(j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż lub wos lub geogr lub mat)

W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1)

100

-

-

Jeszcze nie ogłoszono

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Rzeszowski

13

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14

j.polski + przedmiot do wyboru (nie podano ograniczeń) - informacje z 2014r, nowych nie podano

W = j.polski + wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

400

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2

biol_PR + chem_PR + mat_PP

W = biol_PR + chem_PR + mat_PP*0,25

225

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR*2 + chem_PR*2

400

230

58%

Od 25.04.2015 do 26.06.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 10.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

5

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

125

63%

Od 01.05.2015 do 21.06.2015

Ogłoszenie wyników: 10.07.2015

85 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR

200

-

-

Od 25.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

94

47%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

121

61%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 8.07.2015

Jeszcze nie podano

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

9

biol_PR + chem_PR

W = biol_PR + chem_PR

200

78

39%

Od 18.05.2015 do 17.08.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10

biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PP*1; PR*2

400

110

55%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11

biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR

W = wybrany przedmiot_PR

100

52

52%

Od 30.04.2015 do 9.07.2015

Ogłoszenie wyników 14.07.2015

80 zł


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=38

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu [1]

Przedmioty wymagane na maturze

Przelicznik

Max. liczba punktów

Próg punktowy
(2014r)

Próg punktowy w %

Terminy rekrutacji

Opłata rekrutacyjna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

biol lub chem

W = biol lub chem

PR*1; PP*0,7

100

68

68%

Od 1.06.2015 do 3.07.2015

Ogłoszenie wyników 7.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2

j. pol + j.obcy nowoż + (biol lub chem lub fiz lub mat) - dane na 2014r

W = (j.pol + j.obcy)20% pkt + wybrany przedmiot 80% pkt

?

-

-

Zostaną ogłoszone w marcu 2015r

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat

W = suma 3 przedmiotów

PR*2; PP*1

600

-

-

Od 8.06.2015 do 6.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4

biol lub chem lub fiz lub mat - dane na 2014r

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7

100

-

-

Od 1.06.2015 do 6.07.2015

85 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny

5

j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol lub fiz - PP lub PR)

W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR + przedmiot dodatkowy

Przelicznik PR na PP dla przedmiotu dodatkowego wg. załącznika.

300

-

-

Od 4.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

85 zł

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

6

biol_PR + chem_PR

W = (biol_PR + chem_PR)/2

100

-

-

Od 28.05.2015 do 05.07.2015

Ogłoszenie wyników: 11.07.2015

75 zł

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7

j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr

W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2

600

-

-

Jeszcze nie ogłoszono

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8

biol_PR + chem_PP/PR

W = biol_PR + chem_PP

PR na PP z chemii przeliczany wg. załącznika 1

200

-

-

Od 1.04.2015 do 18.06.2015

Ogłoszenie wyników do 14.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9

biol_PP/PR lub chem_PP/PR

W = wybrany przedmiot

Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP

100

54

54%

Od 18.05.2015 do 22.06.2015

Ogłoszenie wyników 9.07.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

10

biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR

W = wybrany przedmiot

PR*2; PP*1

200

80

40%

Od 05.05.2015 do 09.07.2015

Ogłoszenie wyników: 15.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11

mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR

W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR

PR*2; PP*1

800

158

40%

Od 25.04.2015 do 15.07.2015

Ogłoszenie wyników 23.07.2015

85 zł

Gdański Uniwersytet Medyczny

12

biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR)

W = biol_PR + wybrany przedmiot

PR*1; PP*0,6

200

119

60%

Od 01.05.2015 do 7.07.2015

Ogłoszenie wyników: 20.07.2015

85 zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13

2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR)

W = przedmiot_1 + przedmiot_2

PP*1; PR*2

400

168.5

56%

Od 1.06.2015

Jeszcze nie podano

Uniwersytet Rzeszowski

14

biol_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR)

W = biol + wybrany przedmiot

PP*0,7; PR*1

200

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

75 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1

150

-

-

Od 25.05.2015 do 10.07.2015

Ogłoszenie wyników 13.07.2015

70 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16

biol lub chem lub fiz; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PP/PR

100

-

-

Od 18.05.2015 do 6.07.2015

85 zł

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

16

2 z pośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy

W = suma 2 wybranych przedmiotów

PP*1; dla biol, chem, fiz: PR*2, dla pozostałych PR*1 (dane na 2014r)

400

-

-

Jeszcze nie ogłoszone

Jeszcze nie podano

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

-

Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR

W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6

100

43

43%

Jeszcze nie ogłoszono

Jeszcze nie podano

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

-

j.obcy_PP + (biol_PP lub chem_PP lub fiz_PP lub mat_PP)

W =j.obcy + wybrany przedmiot

PP*1; PR*1,5

300

-

-

Od 20.04.2015 do 21.07.2015

Od 20.04.2015 do 21.07.2015

Jeszcze nie podano


[1] - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=33

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)