Kierunki medyczne - rekrutacja 2017⁄2018

Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2017/2018. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, zeszłoroczne progi punktowe oraz miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy". Zestawienie obejmuje 10 kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na 17 czerwca 2017 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

UWAGA: Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2018/2019: Kierunki medyczne - rekrutacja 2018/2019.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR) W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3 100 78.3 78.3% Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(I Wydział Lekarski)
2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 234 78% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-11.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(II Wydział Lekarski)
3 Rekrutacja wspólna z I Wydziałem Lekarskim
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
4 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 322 80.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 163 81.5% Od 08.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 168 84% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 162 81% Od 09.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników: 13.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Zabrzu)
8 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 160 80% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Wojskowo-Lekarski)
9 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 318 79.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 262 87.3% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Katowicach)
11 Rekrutacja wspólna z Wydziałem Lekarskim w Zabrzu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(II Wydział Lekarski)
12 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1, PR*2
600 162 81% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(I Wydział Lekarski)
13 Rekrutacja wspólna z II Wydziałem Lekarskim
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 14 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 159 79.5% Od 15.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników po 13.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
15 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 168 84% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 79.2 79.2% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 17 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 424 70.7% Od 6.06.2017 do 6.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 18 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*0,5 + chem_PR*0,4 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 110 158 79% Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 19 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 160 80% Od 5.06.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Zielonogórski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 155 77.5% Od 1.06.2017 do 8.07.2017
Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 - - Od 15.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna) - biol_PP/PR + chem_PP/PR + rozmowa kwalifikacyjna W = biol + chem i wynik rozmowy kwalifikacyjnej
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 1.04.2017 do 31.08.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
Ze względu na podział na wydziały zastosowany w rankingu magazynu "Perspektywy", część uczelni powtarza się w tabeli pomimo wspólnej rekrutacji na oba wydziały. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 229 76.3% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-11.07.2017
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR + chem_PR + mat(PP lub PR) W = (biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR))/3 100 73.3 73.3% Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 314 78.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 163 81.5% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 257 85.7% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) 200 158 79% Od 09.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników: 13.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 160 80% Od 08.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1, PR*2
600 158 79% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 159 79.5% Od 15.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników po 13.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 159 79.5% Od 29.05.2017 do 10.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunki-dentystyczne

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot_PR)/2 100 71 (?) 71% Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,25 lub mat_PR*0,5) 250 159.5 63.8% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-11.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 124 62% Od 08.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 119 59.5% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 250 62.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot PR 200 125 62.5% Od 09.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników: 13.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 134 67% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 254 63.5% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 121 60.5% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 121.4 60.7% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (biol_PR + wybrany_przedmiot_PR)/2 100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,25 lub mat_PR*0,5) 250 141.5 56.6% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-11.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 99 49.5% Od 08.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 106 53% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 222 55.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 75 37.5% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 75 37.5% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 170 42.5% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 57 57% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 52 26% Od 15.05.2017 do 07.07.2017
Ogłoszenie wyników po 13.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 11 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 100 50% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna-2017

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + j. pol (PP lub PR) W = (biol*2 + j.pol)/3
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 300 185 61.7% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-12.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 141 35.3% Od 25.04.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 109 54.5% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 74 37% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR W = biol_PP
Przelicznik PR na PP wg. tabeli.
100 34 34% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 33 33% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
250 135 54% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 15.05.2017 do 10.08.2017
Ogłoszenie wyników po 11.08.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 156 39% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 11 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 6.06.2017 do 6.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 38 38% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + mat + (biol lub chem); PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP W = j.pol_PP 100 - - Rejestracja od 26.06.2017, dokumenty do 14.07.2017
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Świadectwo maturalne Od 15.05.2017
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + test predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 25 33.3% Od 12.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników: 10.07.2017
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 5.06.2017 do 24.07.2017
Ogłoszenie wyników 24.07.2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2017 do 8.07.2017
Ogłoszenie wyników 18.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 300 213 71% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-12.07.2017
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol + j. pol (PP lub PR) W = (biol*2 + j.pol)/3
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 127 31.8% Od 25.04.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 113 56.5% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 76 38% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR W = biol_PP
Przelicznik PR na PP wg. tabeli.
100 34 34% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 40 40% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
250 136.5 54.6% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 15.05.2017 do 10.08.2017
Ogłoszenie wyników po 11.08.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 146 36.5% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 32 32% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + mat + (biol lub chem); PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 13 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + j. pol (PP lub PR) W = (biol*2 + j.pol)/3
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż. (ustny) + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PR + przedmiot dodatkowy 300 215.6 71.9% Od 10.05.2017 do 7.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-11.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 149 74.5% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Termin egzaminu z pływania 20.07.2017 i 21.07.2017
Ogłoszenie wyników 24.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR W = biol_PR 100 45 45% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 94 47% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 170 42.5% Od 25.04.2017 do 4.07.2017
Ogłoszenie wyników 10.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 64 42.7% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 50 50% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 40 40% Od 15.05.2017 do 7.07.2017
Ogłoszenie wyników po 13.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 172 43% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 45.6 45.6% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 12 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 84 56% Od 19.06.2017 do 09.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 13 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt) + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt) 112 67 59.8% Od 12.04.2017 do 23.06.2017
Egzamin sprawnościowy 30.06 i 3-4.07.2017
Ogłoszenie wyników: 10.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 14 j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 15 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2017 do 03.07.2017
Ogłoszenie wyników do 7.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji)
16 j. obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR) W = j. obcy_PP/PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
300 - - Od 4.04.2017 do 5.07.2017
Ogłoszenie wyników 18.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 17 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 17 3 wybrane wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 8.05.2017 do 11.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim)
19 j. obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR) W = j. obcy_PP/PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
300 - - Od 4.04.2017 do 5.07.2017
Ogłoszenie wyników 18.07.2017
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP + test sprawnościowy W = j.pol_PP + test sprawnościowy 100 - - Rejestracja od 26.06.2017, dokumenty do 14.07.2017
Test sprawnościowy 18.07.2017
Test z pływania 19.07.2017
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników 13.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Od roku akademickiego 2017/2018 studia na kierunku fizjoterapia stają się studiami jednolitymi magisterskimi 5-cio letnimi.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2016 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol + j. pol (PP lub PR) W = (biol*2 + j.pol)/3
PR*1; PP*0,5
100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 109 54.5% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Egzamin z pływania 20.07.2017 i 21.07.2017
Ogłoszenie wyników 24.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż. (ustny) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy + egzamin sprawnościowy (max 100 pkt) 300 65.2 21.7% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Egzamin sprawnościowy 6-7.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-12.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR W = biol_PP
Przelicznik PR na PP wg. tabeli.
100 34 34% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 56 28% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 183 22.9% Od 25.04.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 36 24% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 50 50% Od 22.05.2017 do 29.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 15.05.2017 do 10.08.2017
Ogłoszenie wyników po 11.08.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) + egzamin sprawnościowy W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + egzamin sprawnościowy (max. 30pkt)
PP*1; PR*2
430 109 25.3% Od 15.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 23 23% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 12 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 6.06.2017 do 6.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Akademia Pomorska w Słupsku 12+ test sprawnościowy (na sali gimnastycznej i pływalni) W = test sprawnościowy ? - - Rejestracja od 26.06.2017, dokumenty do 14.07.2017
Test sprawnościowy 18.07.2017
Test z pływania 19.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12+ j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 12+ biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 5.06.2017 do 24.07.2017
Ogłoszenie wyników 24.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wykorzystano ranking 2016 ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2017.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 67 67% Od 1.06.2017 do 6.07.2017
Ogłoszenie wyników 11.07.2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 3 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 - - Od 1.06.2017 do 10.07.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 48 48% Od 22.05.2017 do 29.06.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 - - Od 10.05.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR na PP z chemii przeliczany wg. tabeli.
200 104 52% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 74 37% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7 100 - - Od 1.07.2017 do 6.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 58 38.7% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 10 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 01.03.2017 do 11.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny - j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR + przedmiot dodatkowy 300 202.2 67.4% Od 10.05.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7-12.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 363 45.4% Od 25.04.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 6.06.2017 do 6.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny - dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 167 83.5% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot PP/PR 100 - - Od 15.05.2017 do 7.07.2017 Ogłoszenie wyników po 13.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 157 39.3% Od 15.05.2017 do 26.06.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 40 40% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - j. obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = j. obcy_PP/PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
300 - - Od 4.04.2017 do 5.07.2017 Ogłoszenie wyników 18.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2017 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2016)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 2 z biol lub mat lub wos (PP lub PR) W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/3
PR*1; PP*0,5; dla mat dodatkowo mnożnik 2
100 - - Od 23.05.2017 do 06.07.2017
Ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PR) W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy 300 64 21.3% Od 10.05.2017 do 3.07.2017 Ogłoszenie wyników 7-12.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 160 20% Od 25.04.2017 do 13.07.2017 Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 09.05.2017 do 12.07.2017
Ogłoszenie wyników: 19.07.2017
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 86.2 43.1% Od 08.05.2017 do 13.07.2017
Ogłoszenie wyników 19.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
Przelicznik PR na PP wg. tabeli.
100 9 9% Od 08.05.2017 do 26.06.2017
Ogłoszenie wyników do 11.07.2017
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
250 73 29.2% Od 29.05.2017 do 10.07.2017
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli załącznika nr 1.
200 77 38.5% Od 22.05.2017 do 29.06.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 2 do wyboru z biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, mat, inf, WOS (pisemny lub ustny; PP lub PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 68 17% Od 15.05.2017 do 26.06.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, wos, j.pol, hist, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 30 30% Od 29.05.2017 do 12.07.2017 Ogłoszenie wyników 13.07.2017
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2017 do 10.07.2017
Ogłoszenie wyników 12.07.2017
Politechnika Częstochowska 12 mat + j. polski + j. obcy nowożytny + (biol lub chem lub geogr lub technologia informacyjna lub wos; PP lub PR) W = (mat_PP*1 lub mat_PR*2) + j. polski + j. obcy nowożytny + wybrany przedmiot PP*1 lub PR*2 600 - - Od 01.06.2017 do 23.07.2017
Ogłoszenie wyników 24.07.2017
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 5.06.2017 do 11.07.2017 Ogłoszenie wyników 14.07.2017
Uniwersytet Szczeciński 14 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 12.06.2017 do 3.07.2017
Ogłoszenie wyników 7.07.2017
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP/PR W = j.pol_PP/PR
PR daje pierwszeństwo w przyjęciu na studia
100 - - Rejestracja od 26.06.2017, dokumenty do 14.07.2017

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)