Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2019

Jak co roku publikuję aktualne informacje dotyczące konkursu wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee". Warto zaznaczyć, że laureat poprzedniej edycji konkursu, Piotr Oleksy, zwyciężył również w międzynarodowej jego edycji w Berlinie. Serdecznie gratuluję wyniku i zachęcam wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w konkursie. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie przez szkoły (maksymalnie 2 osoby na szkołę) do koordynatorów regionalnych - do końca stycznia 2019. Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
 2. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu.
 3. Etap regionalny - 9 marca 2019 (sobota, godz. 11:00) uczniowie rozwiązują test w 4 ośrodkach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Białej Podlaskiej. Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 70 min.10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Etap ogólnopolski - odbędzie się 27 kwietnia 2019 (sobota) godz. 11:00 w Gdańsku. Składa się z testu oraz wypowiedzi ustnej.

Nagrody

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

 • Nagrody książkowe
 • Roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”
 • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe „Neuronus” w Krakowie

Ponad to laureat konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2019, który w tym roku odbędzie się w Daegu w Korei Południowej

I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacynych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski. Przywilej taki został uchwalony przez senat uczelni na kolejne 3 lata począwszy od tegorocznej rekrutacji.

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff „Krótkie wykłady – Neurobiologia”
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M.J. FitzGerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012.
 4. Artykuły neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” 1-3/2018, 1-3/2017 i 1-3/2016.
 5. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
 6. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca
 7. Histologia - podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii pod redakcją Macieja Zabela wydawnictwo Edra Urban&Partner rok wydania 2013.
 8. Histologia - zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii pod redakcją Macieja Zabela wydawnictwo Edra Urban&Partner rok wydania 2010. (treści dotyczące tylko histologii tkanki nerwowej)

Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne. Egzamin ustny będzie obejmował: pytania z zakresu neurobiologii, testu znajomości anatomii mózgu człowieka i preparatów histologicznych mózgu i innych części układu nerwowego oraz umiejętności diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.

Przykładowe zagadnienia:

 • Neurohistologia: tkanka nerwowa w ujęciu histologicznym.
 • Budowa neuronu.
 • Tkanka glejowa (astrocyty, oligodendrocyty, ependymocyty, mikroglej).
 • Zwyrodnienie i regeneracja komórki nerwowej.
 • Transport aksonalny.
 • Budowa i rodzaje synaps.
 • Układy neuroprzekaźnikowe i szlaki nerwowe.
 • Układy: cholinergiczny, monoaminergiczny, aminokwasy (glutaminian, asparaginian, glicyna, GABA).
 • Neuropeptydy.
 • Tlenek azotu.
 • Budowa i podział receptorów.
 • Organizacja strukturalno-czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (piętrowa budowa OUN).
 • Istota szara i biała – ośrodki i drogi nerwowe.
 • Metody badania połączeń nerwowych.
 • Budowa histologiczna rdzenia kręgowego. Kora mózgu. Rozwój osobniczy kory mózgu.
 • Zróżnicowanie cytoarchitektoniczne kory nowej, lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Połączenia asocjacyjne, spoidłowe oraz projekcyjne kory mózgu.
 • Dominacja półkulowa.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie.
 • Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe: somatosensoryczny, wzrokowy, przedsionkowo-słuchowy, smakowy i węchowy.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
 • Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Opony mózgowia i rdzenia kręgowego.
 • Układ komorowy mózgowia.
 • Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny: hipokamp i kora śródwęchowa; ciało migdałowate; ośrodki limbiczne międzymózgowia i śródmózgowia.
 • Układy pamięciowe.
 • Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie organizatora: http://www.ptpk.org.
Regulamin konkursu: http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/Regulamin_Brain_Bee_2019.pdf