Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Rośliny nasienne, nazywane są również roślinami typowo lądowymi, dzięki wykształceniu wielu przystosowań do życia na lądzie. Uzasadnij podając trzy argumenty, że rośliny nasienne lepiej przystosowały się do życia na lądzie niż paprotniki.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

Rośliny nasienne uniezależniły proces zapłodnienia od wody poprzez wykształcenie łagiewki pyłkowej. Wykształciły również rozbudowany system korzeniowy, w postaci korzenia głównego i licznych korzeni bocznych, zbierający wodę z głębokich warstw gleby. Jako pierwsze wykształciły nasienie, jako organ przetrwalnikowy, mogący przetrwać niekorzystne warunki środowiska.