Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Na poniższych rysunkach przedstawiono komórki należące do różnych organizmów. Każda z nich posiada charakterystyczne elementy budowy.

Podaj, która spośród komórek przedstawionych na rysunkach jest komórką grzyba, która komórką bakterii, a która komórką zwierzęcą. Każdy wybór uzasadnij.

Komórka grzyba: , uzasadnienie Komórka bakterii: , uzasadnienie Komórka zwierzęca: , uzasadnienie

Rozwiązanie

Za prawidłowe rozpoznanie komórki grzyba, bakterii i komórki zwierzęcej wraz z uzasadnieniem, które zawiera właściwe elementy budowy – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • komórka grzyba: IV, uzasadnienie: ma ścianę komórkową i jądro, ale nie zawiera chloroplastów (1 pkt),
  • komórka bakterii: I, uzasadnienie: nie zawiera jądra (komórkowego)/ zamiast jądra (komórkowego) zawiera nukleoid / materiał genetyczny nie jest ograniczony błoną/otoczką jądrową/ nie zawiera mitochondriów/ zawiera mezosom /nie zawiera siateczki wewnątrzplazmatycznej (1 pkt).
  • komórka zwierzęca: III, uzasadnienie: nie posiada ściany komórkowej / i plastydów.