Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Na poniższych rysunkach przedstawiono komórki należące do różnych organizmów. Każda z nich posiada charakterystyczne elementy budowy.

Podaj, która spośród komórek przedstawionych na rysunkach jest komórką grzyba, która komórką bakterii, a która komórką zwierzęcą. Każdy wybór uzasadnij.

Komórka grzyba: , uzasadnienie Komórka bakterii: , uzasadnienie Komórka zwierzęca: , uzasadnienie

Rozwiązanie

Za prawidłowe rozpoznanie komórki grzyba, bakterii i komórki zwierzęcej wraz z uzasadnieniem, które zawiera właściwe elementy budowy – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • komórka grzyba: IV, uzasadnienie: ma ścianę komórkową i jądro, ale nie zawiera chloroplastów (1 pkt),
  • komórka bakterii: I, uzasadnienie: nie zawiera jądra (komórkowego)/ zamiast jądra (komórkowego) zawiera nukleoid / materiał genetyczny nie jest ograniczony błoną/otoczką jądrową/ nie zawiera mitochondriów/ zawiera mezosom /nie zawiera siateczki wewnątrzplazmatycznej (1 pkt).
  • komórka zwierzęca: III, uzasadnienie: nie posiada ściany komórkowej / i plastydów.

Uwagi od BiologHelp:
Powyżej wykreśliłem pewien archaizm występujący w oryginalnym kluczu od CKE. Dawniej rozpoznane struktury, które określano mianem mezosomów i którym przypisywano rolę m.in. w oddychaniu tlenowym bakterii, obecnie po wykonaniu dodatkowych badań, uważa się raczej za artefakty powstałe w wyniku procedury tworzenia preparatów bakteryjnych do mikroskopii elektronowej. Przypominały one wpuklenia błony komórkowej do wnętrza komórki. Aktualnie nie uważa się, aby struktury takie były naturalną składową komórek bakteryjnych. W literaturze naukowej pozostało co najwyżej określenie w stylu "przypominające mezosomy struktury", mające na celu zobrazowanie, że autor ma na myśli wpuklenia błony komórkowej u bakterii (które powstają np. w wyniku działania niektórych antybiotyków, prawdopodobnie w wyniku uszkodzenia błony komórkowej). Polecam zapomnieć o tym określeniu na potrzeby matury.