Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Makrocząsteczki występujące w komórce zbudowane są w podobny sposób. Składają się z połączonych ze sobą małych cząsteczek, jednego lub niewielu rodzajów, nazywanych monomerami.

a)Zaznacz poniżej przykład makrocząsteczki, która zbudowana jest z takich samych monomerów.
  1. DNA
  2. Białka
  3. Glikogen
  4. RNA
b)Podaj nazwę związku chemicznego, który jest monomerem tej makrocząsteczki.

Rozwiązanie

a)
Za zaznaczenie makrocząsteczki – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • C / glikogen

b)
Za podanie nazwy związku chemicznego będącego monomerem – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • glukoza