Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

Siarka jest jednym z pierwiastków biologicznie ważnych.

Podaj, w jaki sposób siarka warunkuje tworzenie struktury białek.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Siarka tworząc mostki dwusiarczkowe stabilizuje III–rzędową strukturę białek.

Za podanie funkcji, jaką pełni siarka w tworzeniu struktury białek – 1 pkt