Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

W tabeli przedstawiono dane dotyczące intensywności transpiracji badanego gatunku rośliny zależnie od szybkości wiatru.

Szybkość wiatru (m/sek) 1 2 3 4 5
Intensywność transpiracji (jednostki umowne) 15 32 42 48 52
a)Narysuj wykres liniowy ilustrujący zależność intensywności transpiracji tej rośliny od szybkości wiatru.

b)Podaj dwa czynniki, inne niż wymienione w zadaniu, które wpływają na intensywność transpiracji u roślin.

Rozwiązanie

a)
Wykres

Za poprawny opis osi X – szybkość wiatru (m/s) i poprawny opis osi Y – intensywność transpiracji (jedn. umowne) – 1 pkt
Za wyskalowanie obydwu osi, naniesienie punktów i narysowanie wykresu – 1 pkt

b)
Przykłady czynników:
  • Temperatura, wilgotność powietrza, dostępność wody w podłożu, liczba aparatów szparkowych, położenie aparatów szparkowych, zagłębienie aparatów szparkowych, grubość kutikuli

Za podanie dwóch innych czynników wpływających na intensywność transpiracji – 1 pkt