Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Przeprowadzono następujące doświadczenie:

Zapłodnione jaja złożone przez samicę aligatora podzielono na trzy grupy i każdą z tych grup umieszczono do inkubacji w innej temperaturze. Sprawdzano płeć wykluwających się młodych osobników.

Wyniki doświadczenia:
Grupa I – w temperaturze 30°C wykluły się wyłącznie samice.
Grupa II – w temperaturze 32°C wykluło się 86% samic i 14% samców.
Grupa III – w temperaturze 34°C wykluły się wyłącznie samce.

Sformułuj wniosek wynikający z tego doświadczenia.

Rozwiązanie

Przykłady odpowiedzi:

  • Temperatura inkubacji jaj wpływa na determinację płci potomstwa u aligatorów.
  • Determinacja płci u aligatorów zależy od temperatury inkubacji jaj.
  • Wraz ze wzrostem temperatury inkubacji jaj rośnie liczba wykluwających się samców.

Za poprawnie sformułowany wniosek – 1 pkt