Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono wielokierunkowe działania białek osocza krwi człowieka tworzących tzw. układ dopełniacza. Są to: opsonizacja (opłaszczanie) bakterii, które dzięki temu mogą ulegać aglutynacji lub stają się podatne na fagocytozę przez fagocyty (np. monocyty i neutrofile), pobudzanie fagocytów do przemieszczania się w miejsce infekcji (chemotaksja), uszkadzanie (liza) ścian komórkowych bakterii i otoczek wirusowych.

Układ immunologiczny

Spośród nazw procesów podkreślonych w tekście wybierz i zapisz nazwy tych, które oznaczone są na schemacie literami A, B, C i D.

A.
B.
C.
D.

Rozwiązanie

  • A – liza, B – chemotaksja, C – opsonizacja, D – aglutynacja

Za poprawny wybór wszystkich określeń – 2 pkt
Za poprawne wpisanie trzech określeń – 1 pkt