Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

W potomstwie rodziców pewnego gatunku zwierząt otrzymano zróżnicowanie fenotypów, ze względu na dwie cechy budowy morfologicznej, w stosunku 9 : 3 : 3 : 1.

a)Uzupełnij poniższe zdanie.

Rodzice opisanego potomstwa byli

  1. homozygotami dominującymi.
  2. homozygotami recesywnymi.
  3. heterozygotami jednolitymi fenotypowo.
  4. heterozygotami różnymi fenotypowo.
b)Podaj przykład zapisu genotypów rodziców.

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:
  • odpowiedź C / heterozygotami jednolitymi fenotypowo

Za zaznaczenie genotypu rodziców – 1 pkt.

b)
Poprawna odpowiedź:
  • genotyp AaBb

Za zapisanie przykładu genotypów rodziców – 1 pkt