Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Reakcja odruchowa zachodzi w obrębie łuku odruchowego, na który składają się następujące elementy: receptor, efektor, ośrodek nerwowy odruchu, droga ruchowa, droga czuciowa. Zależnie od liczby neuronów tworzących łuk odruchowy, wyróżnia się łuki odruchowe dwuneuronowe (jednosynaptyczne), trójneuronowe (dwusynaptyczne) i wieloneuronowe (polisynaptyczne).

a)Zapisz we właściwej kolejności elementy łuku odruchowego wymienione w tekście.
b)Wymień w kolejności nazwy neuronów, które składają się na łuk odruchowy trójneuronowy.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

receptor, droga czuciowa, ośrodek nerwowy odruchu, droga ruchowa, efektor

1 p. – za zapisanie wszystkich elementów luku odruchowego w kolejności przekazywania impulsu nerwowego
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

(neuron) czuciowy, pośredniczący (kojarzeniowy), ruchowy

1 p. – za podanie wszystkich nazw neuronów składających się na łuk odruchowy trójneuronowy i podanie ich we właściwej kolejności
0 p. – za podanie tylko nazw neuronów bez zachowania ich właściwej kolejności lub odpowiedź całkowicie niepoprawną