Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono budowę jednego z nukleotydów DNA.

Schemat nukleotydu

Uzupełnij schemat nukleotydu DNA odpowiednimi nazwami związków chemicznych, wybranymi spośród wymienionych.

ryboza,
tymina,
deoksyryboza,
uracyl,
glukoza

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • cukier: deoksyryboza
  • zasada azotowa: tymina

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie nazw obu związków chemicznych
0 p. – za wpisanie na schemacie poprawnej nazwy tylko jednego związku chemicznego lub wpisanie obu nazw niepoprawnych