Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Dwaj bracia (I i II) są daltonistami. Każdy z nich ma czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów. Potomstwo brata I jest zdrowe, natomiast jeden syn i jedna córka brata II cierpią na daltonizm.

a)Zapisz najbardziej prawdopodobne genotypy obu braci i matek ich dzieci, posługując się symbolami: D – brak daltonizmu, d – daltonizm.

Genotyp brata I         Genotyp matki jego dzieci
Genotyp brata II         Genotyp matki jego dzieci

b)Zaznacz, jakie jest prawdopodobieństwo, że córki brata I będą nosicielkami daltonizmu.
  1. 25%,
  2. 50%,
  3. 75%,
  4. 100%

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Poprawna odpowiedź:

  • Genotyp brata I: XdY         Genotyp matki jego dzieci: XDXD
  • Genotyp brata II: XdY         Genotyp matki jego dzieci: XDXd

2 p. – za poprawne zapisanie genotypów obu braci (I i II) oraz matek ich dzieci
1 p. – za poprawne zapisanie genotypu każdego z braci (I lub II) oraz matek ich dzieci
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. poprawne zapisanie tylko genotypu brata lub tylko genotypu matki jego dzieci, lub odpowiedź w obu częściach polecenia niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

D. / 100%

1 p. – za poprawne zaznaczenie prawdopodobieństwa, że córki brata I, będą nosicielkami daltonizmu
0 p. – za podkreślenie odpowiedzi niepoprawnej lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi