Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przez wzrost należy rozumieć nieodwracalny przyrost ciała (jego objętości lub masy, liczby komórek). W przypadku niektórych części roślin ich wzrost może odbywać się przez całe życie – wzrost nieograniczony. Pewne części roślin przestają rosnąć po osiągnięciu określonych rozmiarów – wykazują wzrost ograniczony.

Podaj przykład organu rośliny dwuliściennej, który może rosnąć przez całe życie rośliny i wyjaśnij, jaka cecha budowy umożliwia ten wzrost.

Przykład organu rośliny dwuliściennej

Wyjaśnienie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • przykład: łodyga / korzeń

Przykłady poprawnego wyjaśnienia:

  • Łodygi / korzenie roślin dwuliściennych mają tkanki merystematyczne, np. merystemy wierzchołkowe łodyg, dzięki którym mogą rosnąć na długość przez całe życie.
  • Łodygi / korzenie mają merystemy boczne, np. kambium i fellogen, dzięki którym mogą przez całe życie rosnąć na grubość.

1 p. – za podanie poprawnego przykładu organu rośliny dwuliściennej, wykazującego wzrost nieograniczony i poprawne przedstawienie cechy budowy umożliwiający ten wzrost
0 p. – za podanie przykładu organu roślinnego bez przedstawienia cechy umożliwiającej wzrost nieograniczony, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną