Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Oko i ucho są narządami zmysłów, które są zdolne do odbierania sygnałów ze środowiska zewnętrznego i przetwarzania ich w impulsy pobudzające układ nerwowy. Różnią się rodzajem odbieranych bodźców i sposobem ich przetwarzania.

Uzupełnij tabelę, w której zestawiono cechy tych narządów.

Narząd / cecha Ucho Oko
Rodzaj odbieranego bodźca
Komórki odbierające bodziec (receptorowe)
Struktura, w której występują komórki receptorowe

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Narząd / cecha Ucho Oko
Rodzaj odbieranego bodźca dźwięk / fala mechaniczna światło/ fala elektromagnetyczna
Komórki odbierające bodziec (receptorowe) komórki rzęsate / komórki włoskowate / komórki receptorowe w narządzie spiralnym (Cortiego) czopki i pręciki / komórki siatkówki
Struktura, w której występują komórki receptorowe narząd Cortiego/ ślimak / kanał ślimaka siatkówka

3 p. – za poprawne porównanie wszystkich trzech cech oka i ucha
2 p. – za poprawne porównanie dwóch cech wskazanych narządów
1 p. – za poprawne porównanie jednej cechy wskazanych narządów
0 p. – za odpowiedź całkowicie niepoprawną