Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Genom to całkowity DNA komórki.

Podaj nazwy struktur komórkowych, w których znajdują się cząsteczki DNA składające się na całkowity genom komórki somatycznej:

roślinnej
zwierzęcej

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • Genom komórki roślinnej: jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty (plastydy)
  • Genom komórki zwierzęcej: jądro komórkowe, mitochondria

1 p. – za poprawne podanie struktur, w których znajduje się DNA składający się na genom komórki somatycznej roślinnej i komórki zwierzęcej
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. poprawne podanie składu genomu komórki roślinnej lub komórki zwierzęcej, lub odpowiedź niepoprawną w obu częściach polecenia