Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono genotyp pewnej osoby ustalony dla trzech dziedziczących się niezależnie, jednogenowych cech.

Aa BB XdY

a)Zapisz wszystkie możliwe genotypy gamet, jakie wytworzy ten osobnik.
b)Zaznacz właściwą odpowiedź.

Jeżeli allel (d) warunkuje ujawnienie się choroby recesywnej sprzężonej z płcią, to badany osobnik pod względem tej cechy jest:

  1. zdrowy,
  2. chory,
  3. nosicielem tej choroby.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

ABY, ABXd , aBY, aBXd

1 p. – za poprawne zapisanie wszystkich czterech możliwych genotypów badanego osobnika
0 p. – za niepoprawne zapisanie nawet jednego genotypu

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

B. / chory

1 p. – za zaznaczenie odpowiedzi określającej fenotyp badanego osobnika, zgodnej z warunkami podanymi w poleceniu
0 p. – za odpowiedź niepoprawną