Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Dziedziczenie Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną wywoływaną przez autosomalny allel recesywny (a). Dwie pary małżeńskie poddały się badaniu genetycznemu na obecność alleli warunkujących tę chorobę. W wyniku badania ustalono następujące genotypy:

I para: mężczyzna – Aa, kobieta – AA
II para: mężczyzna – Aa, kobieta – Aa

Określ, której parze, może urodzić się dziecko chore na mukowiscydozę. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Chore na mukowiscydozę dziecko może urodzić się parze II, ponieważ tylko w tym przypadku, w potomstwie jedno z dzieci będzie homozygotą recesywną.
  • Chore na mukowiscydozę dziecko może urodzić się parze II, ponieważ tylko w tym przypadku oboje rodzice posiadają allel recesywny (a) i w potomstwie pojawi się homozygota recesywna.

1 p. – za poprawne określenie pary, której może urodzić się dziecko chore na mukowiscydozę, i uzasadnienie tego przypadku
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. określenie pary, której może urodzić się dziecko chore na mukowiscydozę bez uzasadnienia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną