Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej w szlaku metabolicznym, na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Regulacja szlaku enzymatycznego
a)Na podstawie schematu wyjaśnij, na czym polega przedstawiony mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej.
b)Wyjaśnij na przykładzie, jakie znaczenie dla komórki ma przedstawiony mechanizm regulacji.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Produkt końcowy hamuje aktywność pierwszego enzymu szlaku metabolicznego, co powoduje zatrzymanie całego szlaku metabolicznego.
  • Produkt końcowy szlaku metabolicznego wiąże się (odwracalnie) z pierwszym enzymem tego szlaku i hamuje (blokuje) działanie całego szlaku metabolicznego.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie mechanizmu regulacji aktywności enzymatycznej uwzględniające wpływ produktu końcowego na funkcjonowanie pierwszego enzymu szlaku metabolicznego
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Tego typu regulacja aktywności enzymatycznej chroni komórkę przed nagromadzeniem się nadmiaru produktu.
  • Ograniczane są koszty związane z niepotrzebnym wytwarzaniem produktów pośrednich, gdyż blokowanie enzymu następuje już na etapie pierwszej reakcji w szlaku metabolicznym.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie na przykładzie znaczenia dla komórki przedstawionego mechanizmu regulacji
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną