Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono trzy typy nabłonków występujących w organizmie człowieka.

Typy nabłonków

Podaj dwie cechy wspólne dla tych nabłonków, widoczne na rysunku, ale inne niż obecność lub umiejscowienie jądra w komórkach.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  • występowanie błony podstawnej
  • ścisłe ułożenie komórek
  • mało substancji międzykomórkowej
  • zbudowane są tylko z jednej warstwy komórek

Za poprawne podanie każdej z dwóch wspólnych cech nabłonków – po 1 pkt