Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wentylacja płuc u człowieka polega na rytmicznych ruchach klatki piersiowej i obejmuje dwie fazy – wdech i wydech.

Zaznacz proces, który występuje tylko podczas wdechu.

  1. Wzrost ciśnienia w płucach
  2. Zmniejszenie się objętości klatki piersiowej
  3. Unoszenie się klatki piersiowej w górę i na boki
  4. Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i przepony

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

C. / Unoszenie się klatki piersiowej w górę i na boki.

Za poprawne zaznaczenie procesu zachodzącego podczas wdechu – 1 pkt