Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Narząd równowagi zlokalizowany jest w uchu i odpowiada za odczuwanie oraz utrzymanie równowagi ciała.

Podaj nazwę części ucha i elementu jego budowy, w którym zlokalizowany jest narząd równowagi.

Część ucha
Element budowy ucha

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • część ucha: ucho wewnętrzne
  • element budowy: kanały półkoliste (przedsionek) / błędnik błoniasty

Za podanie poprawnej nazwy części ucha oraz elementu jego budowy, w którym jest narząd równowagi – 1 pkt