Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Nicienie Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Człowiek najczęściej zaraża się włośniem krętym – wywołującym chorobę włośnicę – poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego zawierającego otorbione larwy. W przewodzie pokarmowym larwy wydostają się z otoczek. W jelicie cienkim dojrzewają i są zdolne do rozrodu płciowego. Po kopulacji samice rodzą około 1500 larw. Larwy te przedostają się do naczyń krwionośnych i z krwią wędrują do mięśni poprzecznie prążkowanych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych. Po wniknięciu do włókna mięśniowego zwijają się spiralnie i otorbiają, tworząc cystę. W takiej postaci mogą przeżyć nawet kilkadziesiąt lat.

Na podstawie: J. Grzegorek, E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska, Zoologia. Podręcznik dla LO, Warszawa 1997.

Używając argumentów zawartych w powyższym tekście, uzasadnij, że włośnica

a)może ograniczać wydolność fizyczną organizmu.
b)jest chorobą trudną do wyleczenia.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

a)Larwy włośnia osadzając się w mięśniach oddechowych mogą upośledzać ich pracę, co w konsekwencji może doprowadzić do mniej wydajnej wentylacji płuc i niedotlenienia organizmu.
b)Larwy włośnia w mięśniach otaczając się otoczką tworzą cystę i w tej postaci są:
  • odporne na działanie leków
  • trudne do usunięcia.

Za każdy poprawny argument odnoszący się do polecenia a) i b) – po 1 pkt