Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Nasienne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Rośliny okrytonasienne wykształciły szereg progresywnych cech, które zadecydowały o ich sukcesie ewolucyjnym.

Zaznacz dwie cechy charakterystyczne wyłącznie dla roślin okrytonasiennych.

  1. Dominacja sporofitu
  2. Wykształcenie owocu
  3. Wykształcenie łagiewki pyłkowej
  4. Wykształcenie kwiatu ze słupkiem
  5. Wyposażenie zarodka w substancje zapasowe

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

B. / wykształcenie owocu
D. / wykształcenie kwiatu ze słupkiem

Za zaznaczenie obu cech charakterystycznych wyłącznie dla okrytonasiennych – 1 pkt