Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Ryby Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono budowę układu krążenia charakterystyczną dla kręgowców pierwotnie wodnych.

Schemat układu krążenia
a)Podaj cechę budowy serca tego układu, która odróżnia je od serc kręgowców lądowych. Zaznacz strzałką na schemacie kierunek przepływu krwi przez to serce.
b)Podkreśl rodzaj krwi przepływającej przez serce w przedstawionym układzie krążenia. Odpowiedź uzasadnij.
  1. utlenowana
  2. odtlenowana

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • serce ma tylko 1 przedsionek i 1 komorę
  • oprócz przedsionka i komory są widoczne w sercu: stożek tętniczy / i zatoka żylna
  • serce w układzie krążenia ułożone jest liniowo (przed skrzelami

Przykład uzupełnienia rysunku:

Schemat układu krążenia - klucz

Za podanie właściwej cechy przedstawionego na schemacie serca i poprawne narysowanie strzałki wskazującej kierunek przepływu krwi – 1 pkt

Uwagi:

Strzałka może być narysowana w innym miejscu układu niż serce, ale w dobrym kierunku.

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

B. / odtlenowana, ponieważ:

  • krew wędruje do serca z tkanek ciała, czyli nie zawiera już tlenu
  • serce znajduje się w układzie przed skrzelami, gdzie następuje wymiana gazowa.

Za podkreślenie właściwego rodzaju krwi wraz z poprawnym uzasadnieniem – 1 pkt