Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono efekty obserwowane w komórce roślinnej umieszczanej w roztworach o różnym stężeniu.

Uzupełnij brakujące w tabeli informacje oraz dorysuj groty dwóm strzałkom, tak aby odzwierciedlały kierunek przepływu wody.

Toniczność roztworów - tabela

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Toniczność roztworów - klucz

Za wszystkie poprawne uzupełnienia w tabeli – 1 pkt

Uwagi:

Odpowiedź do uznania: spadek turgoru