Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Odporność jest to zdolność organizmu do biernej lub czynnej jego ochrony przed patogenami. Nieswoista część odporności zależy przede wszystkim od budowy i funkcji różnych barier istniejących w organizmie. Za swoistą część odporności odpowiada głównie układ immunologiczny, ale czynniki obronne mogą też pochodzić spoza organizmu.

Uzupełnij poniższy schemat, wpisując w odpowiednie miejsca oznaczenia literowe wszystkich przykładów (A–E), właściwych dla danego rodzaju reakcji odpornościowej organizmu.

Odporność - schemat
  1. Fagocytoza
  2. Kwas solny w żołądku
  3. Surowica z przeciwciałami w szczepionce
  4. Bakteriobójcze składniki wydzielin, np. lizozym w łzach
  5. Obecność w krwi limfocytów B i T oraz wytwarzanie przeciwciał

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Odpowiedź nieswoista

  • bierna: B, D,
  • czynna: A

Odpowiedź swoista

  • bierna: C
  • czynna: E

Za poprawne przyporządkowanie oznaczeń literowych wszystkich przykładów dla reakcji nieswoistej oraz dla reakcji swoistej – po 1 pkt