Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Przyczyną samorzutnego powstawania poliploidów u roślin jest najczęściej brak redukcji liczby chromosomów w mejozie i powstawanie diploidalnych gamet, które mogą łączyć się zarówno z normalnymi (haploidalnymi) gametami, jak też z diploidalnymi komórkami rozrodczymi. W komórkach szczawiu diploidalna liczba chromosomów wynosi 14.

Uzupełnij schemat powstania triploidalnego szczawiu, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe liczby chromosomów.

Zygota triploidalna - schemat

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • gamety: 7 chromosomów i 14 chromosomów, (niezależnie od kolejności wpisu)
  • zygota (triploid) 21 chromosomów.

Za poprawne uzupełnienie całego schematu – 1 pkt