Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Nasienne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Osiągnięciem ewolucyjnym roślin nasiennych jest uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od obecności wody.

Zaznacz tę cechę roślin nasiennych, która uniezależnia ich rozmnażanie płciowe od środowiska wodnego.

  1. Podwójne zapłodnienie
  2. Wytwarzanie twardej łupiny nasiennej
  3. Wytwarzanie łagiewki pyłkowej przez kiełkujące ziarno pyłku
  4. Produkcja dużej liczby lekkich nasion zaopatrzonych w skrzydełka

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

C / Wytwarzanie łagiewki pyłkowej przez kiełkujące ziarno pyłku.

Za poprawne zaznaczenie wskazanej cechy roślin nasiennych – 1 pkt