Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Prokarionty Budowa i funkcje komórki Metody badawcze i doświadczenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Do naczynia z zawiesiną bakterii zdolnych do samodzielnego ruchu włożono dwie kapilary:
I – z roztworem cukru,
II – z roztworem fenolu
i stwierdzono, że te bakterie gromadzą się w pobliżu ujścia kapilary zawierającej cukier, a oddalają się od ujścia kapilary zawierającej fenol.

a)Zaznacz rodzaj ruchu bakterii opisanego w tekście.
  1. nastie
  2. taksje
  3. tropizmy
b)Zaznacz nazwę rodzaju receptorów błonowych, dzięki któremu opisane bakterie reagują na substancje znajdujące się w ich środowisku.
  1. termoceceptory
  2. fotoreceptory
  3. chemoreceptory
c)Określ biologiczne znaczenie opisanych reakcji dla tych bakterii.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne zaznaczenie rodzaju ruchu bakterii – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
B./ taksje

b)
(0-1)

Za poprawne zaznaczenie nazwy receptora błonowego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
chemoreceptory

c)
(0-1)

Za określenie znaczenia biologicznego opisanych reakcji dla tych bakterii – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi: Reakcje te:

  • umożliwiają unikanie kontaktu z substancjami szkodliwymi/ truciznami,
  • pozwalają na zdobywanie właściwego/ odpowiedniego pokarmu,
  • warunkują przeżycie,
  • umożliwiają wybór właściwego środowiska życia.