Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono charakterystycznych przedstawicieli stawonogów.

a)Podaj, który z przedstawionych stawonogów (A lub B) należy do gromady owadów, a który – do gromady pajęczaków.

A.
B.

b)Przedstaw dwie, widoczne na rysunkach, charakterystyczne cechy budowy morfologicznej ciała osobników, które pozwalają na odróżnienie owadów od pajęczaków.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne rozpoznanie, który z przedstawionych na rysunkach stawonogów jest owadem, a który pajęczakiem – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
A. – owady
B. – pajęczaki

b)
(0-1)

Za przedstawienie dwóch cech budowy morfologicznej gromady owadów (widocznych na rysunku) odróżniających ją od gromady pajęczaków –2 pkt
Za przedstawienie jednej cechy – 1 pkt

  • A/owad ma trzy pary odnóży krocznych, (a nie cztery, jak jest w B/pajęczaków)
  • ciało A/owada jest podzielone na głowę, tułów i odwłok, (w B/u pajęczaków jest podział ciała na głowotułów i odwłok)
  • u A/owada na głowie występują czułki, (a u B/pajęczaków nie są obecne)

Uwaga:
Nie uznaje się odwrotnego porównania, czyli wymienienia tylko cech pajęczaków.
Nie uznaje się cech na rysunku niewidocznych, np. oczy.