Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Woda jest składnikiem organizmu, który uczestniczy w wielu ważnych procesach biochemicznych. Może być w nich:

  1. substratem reakcji
    lub
  2. produktem reakcji.

Określ funkcję, jaką pełni woda w wymienionych procesach biochemicznych – wybierz ją spośród 1. lub 2.

fotosynteza:
oddychanie tlenowe:
rozkład skrobi przez amylazę:

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • fotosynteza : 1
  • oddychanie tlenowe: 2
  • rozkład skrobi przez amylazę: 1

Za poprawne określenie funkcji wody we wszystkich trzech reakcjach biochemicznych – 1pkt