Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Parzydełkowce Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono narząd występujący na brzegach dzwonu meduz parzydełkowców (w liczbie 4–16).

Schemat
a)Podaj funkcję, jaką pełni ten narząd u meduzy parzydełkowca.
b)Podaj nazwę części ucha wewnętrznego człowieka, w której występuje struktura o podobnej funkcji i zasadzie działania.

Rozwiązanie

a)
Przykład poprawnej odpowiedzi:
  • Jest to narząd zmysłu równowagi / odbiera bodźce dotyczące położenia ciała zwierzęcia / odbiera bodźce grawitacyjne.

Za poprawnej podanie funkcji przedstawionego narządu zmysłu – 1 pkt

b)
Poprawna odpowiedź:
  • błędnik / przedsionek błędnika / łagiewka i woreczek

Nie uznaje się odpowiedzi „kanały półkoliste”

Za podanie poprawnej nazwy części ucha wewnętrznego człowieka, w której występuje struktura o podobnej zasadzie działania – 1 pkt