Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Owady są gromadą zwierząt lądowych, która odniosła znaczący sukces ewolucyjny. To wynik wielu różnorodnych przystosowań do środowiska, w którym owady żyją, takich jak: pokrycie ciała chitynowym oskórkiem, obecność skrzydeł, rozwój z przeobrażeniem.

Podaj dwie funkcje, jakie pełni chitynowy oskórek owadów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Stanowi szkielet zewnętrzny – miejsce przyczepu mięśni.
  • Chroni ciało owada przed nadmierną utratą wody w środowisku lądowym / suchym.
  • Chroni ciało owada przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Chroni ciało owada przed (szkodliwym) działaniem promieni UV.

Za poprawne podanie dwóch funkcji chitynowego oskórka owadów – 2 pkt
Za podanie jednej funkcji chitynowego oskórka owadów – 1 pkt