Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Cytoplazma komórek eukariotycznych ma zdolność przemieszczania się wewnątrz komórek. Ruchy cytoplazmy są szczególnie dobrze widoczne w komórkach roślinnych – podczas obserwacji mikroskopowej tych komórek widoczne są przemieszczające się chloroplasty. Wyróżniamy następujące typy ruchów cytoplazmy: cyrkulacyjny, pulsacyjny i rotacyjny.

Podaj przykład funkcji, jaką pełnią w komórkach roślinnych ruchy cytoplazmy.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Ruchy cytoplazmy w komórce roślinnej umożliwiają:

  • transport substancji w obrębie komórki
  • przemieszczanie się organelli komórkowych np. chloroplastów w komórce.

Za poprawny przykład roli ruchów cytoplazmy w komórce roślinnej – 1 pkt