Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Krew do wątroby doprowadzana jest na dwa sposoby:

 • żyłą wrotną wątroby (układ wrotny), którą płynie krew ze śledziony, żołądka, trzustki, dwunastnicy i jelit,
 • tętnicą wątrobową.

W tabeli przedstawiono porównanie dostarczanej krwi do wątroby przez żyłę wrotną i tętnicę wątrobową.

Naczynie krwionośne Udział krwi dostarczanej do wątroby [%] Stopień utlenowania krwi [%]
żyła wrotna wątroby 75 85
tętnica wątrobowa 25 95
Na podstawie: Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. S.J. Konturka, Wrocław 2007.

12.1. (0–1)

Na podstawie tabeli podaj, które z wymienionych naczyń dostarcza efektywnie więcej tlenu do wątroby, i określ, z czego to wynika.

12.2. (0–1)

Spośród poniżej wymienionych naczyń krwionośnych (A–F) wybierz i wypisz odpowiednio – nazwę naczynia krwionośnego:

 1. które wyprowadza krew z wątroby ,
 2. którym krew z wątroby wpływa do serca .
 1. aorta
 2. tętnica płucna
 3. żyła płucna
 4. żyła główna dolna
 5. żyła główna górna
 6. żyła wątrobowa

Rozwiązanie

12.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe podanie żyły wrotnej wraz z uzasadnieniem uwzględniającym stosunek ilościowy dostarczanego tlenu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Żyła wrotna, ponieważ:

 • mimo, że zawiera krew z mniejszą ilością tlenu to dostarcza go więcej niż tętnica wątrobowa – ze względu na stosunek w ilości dostarczanej krwi (3:1).
 • pomimo niższego stopnia utlenowania krwi trzykrotnie więcej jej przepływa przez wątrobę.

12.2. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za prawidłowe podanie obu nazw lub ich oznaczeń literowych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

 1. z wątroby – żyła wątrobowa / F
 2. do serca – żyła główna dolna / D