Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Fizjologia roślin Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj/wymień

Na schemacie A przedstawiono zestaw doświadczalny, który przygotowano do doświadczenia badającego wpływ stężenia auksyny na wzrost pędu. Do szalek zawierających wodne roztwory auksyny o różnych stężeniach włożono jednakowej długości wycinki z łodyg siewek grochu. Wszystkie szalki umieszczono w tych samych warunkach temperatury i oświetlenia. Na wykresie B natomiast przedstawiono reakcje organów rośliny na różne stężenia auksyny w roztworze (w odniesieniu do próby kontrolnej), dzięki którym to reakcjom można przewidzieć wyniki tego doświadczenia.

a)Zaplanuj i opisz próbę kontrolną do przedstawionego doświadczenia.
b)Korzystając z wykresu, podaj, w którym z trzech roztworów auksyny, użytych w doświadczeniu, wystąpi największy przyrost długości łodygi siewki grochu.
c)Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu stężenia auksyny na wzrost łodygi.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowy opis próby kontrolnej uwzględniający umieszczenie na szalce takiego samego wycinka łodygi w wodzie bez dodatku auksyny i z zachowaniem pozostałych warunków doświadczenia.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Umieszczenie takiego samego wycinka łodygi:

  • w wodzie bez auksyny.
  • w wodzie, której używano do przygotowania roztworów w zestawach doświadczalnych.
  • w czystej / destylowanej wodzie.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie, na podstawie wykresu, poprawnej wartości stężenia roztworu w naczyniu, gdzie nastąpi największy przyrost łodygi siewki grochu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
W roztworze, w którym stężenie auksyny wynosi 1 mg/dm3 / w szalce II z roztworem 1 mg/dm3 / w szalce II.

c)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne sformułowanie wniosku uwzględniającego niejednakowy wpływ auksyn na wzrost łodygi.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Różne stężenia auksyny wywołują różną reakcję wzrostową łodygi.
  • Roztwory auksyn/y o różnych stężeniach wpływają niejednakowo /różnie / inaczej na wzrost łodygi.