Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Witamina C jest niezbędna m.in. do zachowania aktywności hydrolazy prolinowej – enzymu niezbędnego do syntezy jednego z aminokwasów obecnego w kolagenie. Kolagen syntetyzowany in vitro przy braku kwasu askorbinowego jest mniej stabilny niż normalne białko.

Na podstawie: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, Warszawa 2005.

Korzystając z tekstu, wykaż związek niedoboru witaminy C ze szkorbutem, jeżeli jednym z jego głównych objawów są patologiczne zmiany w tkance łącznej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między niedoborem witaminy C, a jej uczestniczeniem w wytwarzaniu prawidłowego kolagenu potrzebnego do prawidłowej budowy tkanki łącznej (naczyń krwionośnych), której zmiany są przyczyną szkorbutu
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Niedobór witaminy C / kwasu askorbinowego uniemożliwia wytworzenie enzymu hydrolazy prolinowej potrzebnego do syntezy prawidłowo funkcjonującego kolagenu występującego w naczyniach krwionośnych (co jest przyczyną szkorbutu).