Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono ciałko nerkowe oraz nefron. W kłębuszku naczyniowym ciałka nerkowego zaznaczono strzałkami kierunki przepływu krwi.

a)Wskaż na rysunku strzałką pętlę nefronu (Henlego) i podaj znaczenie tej części kanalika nerkowego w tworzeniu moczu ostatecznego.

Znaczenie:

b)Podaj pełne nazwy naczyń krwionośnych A i B.

A.
B.

c)Wykaż związek między różnicą w średnicy naczyń A i B a procesem zachodzącym w ciałku nerkowym.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe narysowanie strzałki wskazującej na rysunku pętlę Henlego wraz z podaniem jej funkcji polegającej na zagęszczanie moczu pierwotnego
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Pętla nefronu:

  • jest miejscem intensywnych procesów resorpcji i sekrecji składników moczu pierwotnego w wyniku czego powstaje zagęszczony mocz ostateczny.
  • jest miejscem wchłaniania wody i zagęszczania moczu.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie obu prawidłowych nazw wskazanych naczyń krwionośnych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A. tętniczka doprowadzająca
B. tętniczka odprowadzająca

c)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe wyjaśnienie znaczenia różnicy w średnicy obu naczyń uwzględniające zwiększenie ciśnienia krwi i wymuszenie filtracji w kłębuszku.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Różnica w przekroju obu naczyń (tętniczka doprowadzająca ma większą średnicę niż tętniczka wyprowadzająca krew z kłębuszka) powoduje zwiększenie ciśnienia krwi przepływającej przez kłębuszek, co wymusza filtrację w kłębuszku nerkowym.