Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę struktur występujących w uchu człowieka.

a)Zaznacz, w której części ucha występują przedstawione struktury.
  1. w uchu zewnętrznym
  2. w uchu środkowym
  3. w uchu wewnętrznym
b)Podaj, jaką funkcję pełnią komórki rzęsate w odbieraniu informacji ze środowiska zewnętrznego.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne zaznaczenie części ucha, w której występują struktury przedstawione na schemacie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
C. / w uchu wewnętrznym

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowej funkcji komórek rzęsatych uwzględniające ich działanie jako receptorów bodźców dźwiękowych lub przetwarzania fal dźwiękowych na impulsy nerwowe.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Komórki rzęsate:

  • przetwarzają fale mechaniczne / dźwiękowe na impulsy nerwowe.
  • pełnią funkcję receptorów odbierających bodźce dźwiękowe.