Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Mutacje Typ: Podaj/wymień

Jednym z typów mutacji są mutacje dotyczące zmiany liczby chromosomów w genomie jądrowym.

Zakładając, że żyto ma 14 chromosomów w komórkach diploidalnych, podaj liczbę chromosomów oraz sposób jej obliczenia w przypadku okazu będącego:

  1. tetraploidem:
  2. trisomikiem:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podanie prawidłowej liczby chromosomów w każdym z dwóch przypadków.
1 p. – za podanie prawidłowej liczby chromosomów tylko w jednym przypadku.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. tetraploid (4n) / 28
  2. trisomik (2n+1) / 15