Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono komórkę wydzielniczą gruczołu mlekowego ssaków.

a)Podaj nazwę elementów oznaczonych na rysunku literą X oraz nazwę rodzaju tkanki, do której należy komórka wydzielnicza gruczołu mlekowego.

Nazwa elementów X:
Nazwa rodzaju tkanki:

b)Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące komórki gruczołu mlekowego są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. W komórce gruczołu mlekowego są wytwarzane i wydzielane laktoza, tłuszcze oraz immunoglobuliny IgA. P F
2. Strukturą związaną z wydzielaniem białek mleka jest silnie rozbudowany aparat Golgiego. P F
3. W rozwiniętej siateczce szorstkiej zachodzi synteza lipidów wydzielanych przez komórkę. P F
c)Wykaż związek obecności licznych mitochondriów w komórkach wydzielniczych gruczołu mlekowego ssaków z funkcją tych komórek.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnej nazwy elementów komórki wydzielniczej oznaczonych literą X oraz poprawne podanie nazwy rodzaju tkanki, do której należy ta komórka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa elementów X: mikrokosmki / wypustki cytoplazmatyczne
Nazwa rodzaju tkanki: tkanka nabłonkowa

b)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p – za poprawną ocenę trzech informacji dotyczących funkcjonowania komórki gruczołu mlekowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. − F, 2. − P. 3. – F

c)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za wykazanie związku obecności licznych mitochondriów z funkcją komórek wydzielniczych uwzględniającego wytwarzanie przez mitochondria ATP/dostarczanie energii niezbędnej do syntez i transportu wytworzonych przez komórkę substancji.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Liczne mitochondria wytwarzają dużo ATP / dostarczają energii niezbędnej do intensywnie zachodzących w komórce wydzielniczej gruczołu mlekowego procesów syntezy składników mleka oraz do transportu wytworzonych substancji.