Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Cztery geny – a, b, c i d – są ze sobą sprzężone. Ustalono następujące odległości między parami tych genów:

a – c = 10 cM
c – b = 13 cM
b – a = 3 cM
d – a = 8 cM
d – c = 18 cM.

Podaj kolejność ułożenia na chromosomie genów: a, b, c i d.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za podanie prawidłowej kolejności ułożenia wszystkich czterech genów na chromosomie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

kolejność: d, b, a, c lub c, a, b, d