Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz wskazane główne grupy związków organicznych, wchodzące w skład organizmów – wpisz właściwe określenia wybrane spośród wymienionych.

aminokwasy     wiązanie fosfodiestrowe     monosacharydy     wiązanie glikozydowe     wiązanie peptydowe     polinukleotydy     polipeptydy     polisacharydy     nukleotydy

Związki organiczne Monomery Polimery Typ wiązania łączącego monomery
wielocukry
białka
kwasy nukleinowe

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich trzech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Związki organiczne Monomery Polimery Typ wiązania łączącego monomery
wielocukry monosacharydy polisacharydy glikozydowe
białka aminokwasy polipeptydy peptydowe
kwasy nukleinowe nukleotydy polinukleotydy fosfodiestrowe