Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 21.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Uwalniane w procesach trawiennych cząsteczki glukozy są wychwytywane przez komórki wątroby i komórki mięśni szkieletowych. Część cząsteczek glukozy zostaje w nich zmagazynowana w postaci glikogenu. W błonach komórkowych komórek wątroby (hepatocytach) i komórek mięśniowych (miocytach) znajdują się transportery dla glukozy, ale nie ma takich, które by transportowały glukozo-6-P.

Na schemacie przedstawiono fragmenty szlaku metabolicznego glukozy oraz glikogenu w komórce wątroby i komórce mięśnia szkieletowego.

Na podstawie: B.D. Hames, N.M. Hooper, Krótkie wykłady. Biochemia, Warszawa 2002.

Na podstawie przedstawionych informacji określ, do czego wykorzystywane są cząsteczki glukozy uwolnione z glikogenu

  1. zmagazynowanego w wątrobie:
  2. zmagazynowanego w komórkach mięśniowych:
Rozwiązanie: 

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne przedstawienie roli glikogenu wątrobowego oraz roli glikogenu mięśniowego jako źródła glukozy będącej substratem oddychania tlenowego
lub
w przypadku glikogenu wątrobowego – jako źródła energii dla komórek wątroby i innych komórek w organizmie, a w przypadku glikogenu mięśniowego – źródła energii wyłącznie dla komórek mięśniowych.
1 p. – za poprawne przedstawienie roli glikogenu wątrobowego albo przedstawienie roli glikogenu mięśniowego w organizmie człowieka.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Wykorzystanie cząsteczek glukozy uwolnionych z glikogenu:

  1. zmagazynowanego w wątrobie – służy do wytworzenia glukozy / jest rozkładanyglukozy, która staje się materiałem energetycznym dla komórek wątroby i innych komórek organizmu (transportowana jest przez krew).
  2. zmagazynowanego w komórkach mięśniowych – jest rozkładany do glukozy i wykorzystany jako materiał energetyczny tylko przez komórki mięśniowe.